Literatura

NASILJE V PARTNERSKEM ODNOSU IN NASILJE V DRUŽINI:

 • CAREW – JONES, Melanie and WATSON, Hester (1985): Making The Break. Penguin Books, London.
 • BOŽAC DELEŽAN, Lorena (2003): Svetovalno delo z ženskami, ki doživljajo nasilje. Diplomska naloga, VŠSD, Ljubljana
 • PAYMAR, Michael (1993): Violent No More; Helping Men End Domestic Abuse. Hunter House, Alameda.
 • ŽENSKA SVETOVALNICA (1998): Poti iz nasilja. Ženska svetovalnica, Ljubljana.
 • RUS-MAKOVEC MAJA (2003 Cankarjeva založba): Zloraba moči in duševne motnje ter poti iz stiske
 • KRISTANČIČ AZRA (AA INSERCO, Svetovalna družba 2002): Socializacija agresije
 • HODNIK, T., MEDEN, D., (1998). Skupina za ženske, ki doživljajo nasilje v družini. Diplomska naloga. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.
 • HUGMAN, R. (1991). Power in caring professions. London: The Macmillan press ltd.
 • JERMAN, D. (1996): Feministično svetovanje in antidiskriminacijska praksa, Ženska svetovalnica. Diplomska naloga. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.
 • MLAĐENOVIĆ, L., PROTIĆ, L., (ur.) (1995). Žene za život bez nasilja – Priručnik za volonterke SOS telefona. (1995) Beograd: Volonterke SOS telefona za žene i decu žrtve nasilja u Beogradu.
 • MRŠEVIĆ, dr. Z. (2000). Ženska prava u međunarodnom pravu. Banja Luka: Helsinški parlament građana, Udružene žene.
 • NIKOLIĆ-RISTANOVIĆ, V. (2000). Nasilje u porodici i kriminalitet žena. Beograd: Viktimološko društvo Srbije: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Prometej.
 • OSTOJIĆ, E. (2001). Priručnik trenerima za vođenje treninga za pomagače. Zenica: Medica, Infoteka.
  BROWN, S. L. (1990). Feminist therapy prespectives on psychodiagnosis: beyond the DSM and ICD. V: Walker. L., Nelleke N., Sayrs J., (ur.), Feminist diagnosis and therapy: international congress of mental healt care for women. Amsterdam: The Moon Foundation.
 • CHAPLIN, J. (1999). Feminist counselling in action. London: Sage publications Ltd.
 • D ARDENNE P., MAHTANI A., (1989). Transcultural counselling in action. London: Sage Publications.
 • DAVIES, J., LYON, E., MONTI-CATANIA, D. (1998). Safetys planning with battered women: Complex lives/difficult choices. London: Sage Publikcations, Inc.
 • DRYDEN W., (ur.) (1989). Key issues for counselling in action, London: Sage publications.
 • DRYDEN, W., FELTHAM, C. (1996). Brief counselling. Buckingham: Open University Press.
 • FILIPČIČ, K. (2002). Nasilje v družini. Ljubljana: Bonex.
 • GREENSPAN, M. (1990). Feminist therapy and beyond: from the political to the socio-spiritual model of therapy. V: Meulenbert A., Greenspan M., Groen M., (ur.), On love and violence: International Congress of mental health care for Women. Amsterdam: The Moon foundation.
 • HAGUE, G., MALOS, E. (1993). Domestic violence action for change. Cheltnham: New Clarion Press.
 • HANMER J., STATHAM S., (1988). Women and social work. London: Macmillan press.
 • HERMAN, J. L. (1996). Trauma i opravak. Zagreb: Ženska infoteka.
 • PHETERSON, G. (1990). From the therapeutic to the political stage; psychological disciplines in feminist thought and action. V: Pheterson G., Essed P., Richardson D., (ur.), Between selfhelp and professionalism: International Congress of mental health care for Women. Amsterdam: The Moon foundation.
 • ROMKENS, R. (1990). Consequences of wife-abuse and the risks of post-traumatic stress disorder. V: Meulenbert A., Greenspan M., Groen M., (ur.), On love and violence: International Congress of mental health care for Women. Amsterdam: The Moon foundation.
 • SELMER, A., RHIANNON, K. (1990). A framework for treatment. V: Meulenbert A., Greenspan M., Groen M., (ur.), On love and violence: International Congress of mental health care for Women. Amsterdam: The Moon foundation.
 • SUTTON, C. (1991). Counselling in the personal social services. V: Dryden W., Charles-Edwards D., Woolfe R. (ur.), Handbook of counselling in Britain. London: Routledge.
 • UREK, M. (1996). Feministične perspektive v socialnem delu. Magistrska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • USSHER J. M., NICOLSON P., (ur.) (1992). Gender issues in clinical psychology. London: Routledge.
 • VAN DER ENT, D.W., EVERS, Th.D., KOMDUUR, K., (2001). Nasilje nad ženskami – odgovornost policije. Ljubljana: Ženska svetovalnica.
 • ZAVIRŠEK, D. (1994). Ženske in duševno zdravje: o novih kulturah skrbi. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.
 • Natasha Kampush: 3096 dni

OKREVANJE OD SPOLNIH ZLORAB V OTROŠTVU IN OKREVANJE OD PREŽIVETEGA SPOLNEGA NASILJA:

 • Waiss, M., Galle, V LABIRINTU SPOLNIH ZLORAB
 • Patrick Carnes: Facing the shadow
 • PATRICK CARNES: Ne recite temu ljubezen
 • ANGELOU, Maya (1993): I Know Why The Caged Bird Sings. Bantam Books, New York.
 • BAIN, Quaine in SANDERS, Maureen (1996): Ko pride na dan. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše & Co Libri, Ljubljana.
 • BASS, Ellen in DAVIS, Laura (1998): Pogum za okrevanje: Priročnik za ženske, ki so preživele spolno zlorabo v otroštvu. Liberalna akademija in VŠSD, Ljubljana.
 • BROWNMILLER, Susan (1988): Proti naši volji. Krt, Ljubljana.
 • DAVIS, Laura (1991): Allies in healing; When the person you love was sexually abused as a child. Harper Collins Publishers, New York.
 • DAVIS, Laura (1990): The Courage To Heal Workbook; For Women And Men Survivors Of Child Sexual Abuse. Harper&Row Publishers, New York.
 • DICKSON, Anne (1994): A book of your own. Quartet Books, London.
 • DICKSON, Anne (1995): A Woman in Your Own Right; Assertiveness And You. Quartet Books, London.
 • DICKSON, Anne (1995): The Mirror Within; A New Look at Sexuality. Quartet Books, London.
 • ELLIOT, Michele (1996): Da bo vaš otrok varen; Praktični vodnik za pogovor z otroki. CO LIBRI, Ljubljan
 • FREI, Karin (1996): Spolna zloraba; Z odkrito besedo do varnosti. Založba Kres, Ljubljana.
 • KANDUČ, Zoran, KOROŠEC, Damjan, BOŠNJAK, Marko (1998): Spolnost, nasilje in pravo. Inštitut za kriminologijo, Ljubljana.
 • LEWIS HERMAN, Judith, HOOPER Carol-Ann, KELLY, Liz, ROMMELSPACHER, Birgi, SINASON, Valerie, WALKER, Moira (1996) ZBORNIK SPOLNO
 • NASILJE – Feministične raziskave za socialno delo. VŠSD, Ljubljana.
 • LEWIS HERMAN, Judith (1996c): Trauma I oporavak. Druga, Zagreb.
 • PARKS, Penny (1990): Rescuing The Inner Child: Therapy For Adults Sexualy Abused As Children. Souvenir press, London.
 • SMILEY, Jane (1991): A Thousand Acres. Fawcett Columbine, New York.
 • WARD, Elizabeth (1985): Father-Daughter Rape. Grove Press, New York.
 • WAISS, M., GALLE, V LABIRINTU SPOLNIH ZLORAB
 • ZAVIRŠEK, Darja (1994): Ženske in duševno zdravje. VŠSD, Ljubljana.
 • SIA skupina za odrasle, ki so v otroštvu preživeli spolno zlorabo kontakt: sia.ljubljana@gmail.com
POLOŽAJ ŽENSK V DRUŽBI:  
 • GAMMAN, Lorraine in MARSHMENT, Margaret (1988): THE FEMALE GAZE: Women as viewers of popular culture. The Women’s Press, London.
 • JALUŠIČ, Vlasta (1992): DOKLER SE NE VMEŠAJO ŽENSKE. Krt, Ljubljana.
 • Spolno nadlegovanje (1997). PIC, Ljubljana.
 • JOGAN, Maca (1990): Družbena konstrukcija hierarhije med spoloma. FSPN, Ljubljana.

PUBLIKACIJE URADA ZA ŽENSKO POLITIKO

PRIPOROČAMO TUDI:

 • REVIJA DELTA: Revija za ženske študije in feministično teorijo in
 • REVIJA SOCIALNO DELO.
POVEZAVE NA E-NASLOVE:

OKREVANJE OD SPOLNIH ZLORAB V OTROŠTVU IN OKREVANJE OD PREŽIVETEGA SPOLNEGA NASILJA:

THE SURVIVOR’S PAGE – http://www.stardate.bc.ca/survivors/default.htm
SURVIVORS AND FRIENDS: http://www.survivors-and-friends.org/entry.html
SURVIVORS ON THE NET: http://www.survivors.org.uk
WHAT CHOICE DO I HAVE – http://www.wch.sa.gov.au/yarrow/choices.html
RAINN – Rape, Abuse & Incest National Network – http://www.feminist.com/rainn.htm
SAFELINE – http://www.safeline.bigfoot.com
SIA – SURVIVORS OF INCEST ANONYMOUS – http://www.siawso.org/index.htm
COPING WITH ANGER – http://www.incestabuse.about.com/health/incestabuse/library/weekly/aa032099.htm
The Prevention of Sexual Abuse of People with Developmental Disabilities –http://www.quasar.ualberta.ca/ddc/ddb/sobseymansell.html
ASAR – Anonymous Sexual Abuse Recovery http://www.worldchat.com/public/asarc
CHILD SEXUAL ABUSE – http://www.geocities.com/Hollywood/2594/abuse.html
NE NOČEM – SPOLNO NASILJE, statistika MNZ, izvlečki iz Kazenskega zakonika RS –http://www.angelfire.com/ne/nocem/
MNZ, Ministrstvo za notranje zadeve, – http://www.mnz.si
DRŽAVNE INSTITUCIJE – http://www.sigov.si

 POLOŽAJ ŽENSK V DRUŽBI:

FEMINIST COM – http://www.feminist.com/home.htm
URAD ZA ENAKE MOŽNOSTI – http://www.oem-rs.si

PRAVNA ZAŠČITA ZA ŽENSKE:

PIC – PRAVNO INFORMACIJSKI CENTER – http://www.pic.si

 OSTALO:

PROGRAM ZDRUŽENIH NARODOV ZA RAZVOJ – UNDP: http://www.undp.sk
CENTER NEVLADNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE –CNVOS http://www.cnvos.si
SLUŽBA VLADE ZA EVROPSKE ZADEVE: http://www.svrez.gov.si/
SILKE BERCHT, http://www.bercht.si

Predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze (elektronski obrazec)Na preprost in razumljiv način vas vodi skozi postopek izpolnjevanja in pomaga z informacijami ter nasveti. Na koncu dobimo vlogo in nasvete, kako s to vlogo ravnati. Uporaba je brezplačna.

.