NAPOVEDNIK DOGODKOV OB MEDNARODNIH DNEVIH BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

ČETRTEK, 15. 11. 2018

11-ti OBLIKOVALSKI NATEČAJ PLAKTIVAT NA TEMO »NI OPRAVIČILA«

ORGANIZIRA: TAM-TAM INŠTITUT v sodelovanju z Društvom SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

LOKACIJA: Razpis na spletnih straneh ter zmagovalni plakat na 500 plakatnih mest po celotni Sloveniji.

ČAS IN TRAJANJE DOGODKA: od oktobra 2018 do januarja 2019.

NAMENJENO: širši javnosti.

OPIS DOGODKA: komunikacijska akcija o nasilju nad ženskami s slovenskim in mednarodnim razpisom, zmagovalnim plakatom in njegovo distribucijo.

Delavnica z dijakinjami in dijaki »Nasilne zveze so brez zveze«

ORGANIZIRA: Regijska Varna hiša Kras (CSD Južna Primorska, enota Sežana) v sodelovanju s Policijsko postajo Sežana (Policijska uprava Koper).

LOKACIJA: Šolski center Srečka Kosovela Sežana.

NAMENJENO: dijakinjam in dijakom 3. letnikov.

OPIS DOGODKA: izkustvena delavnica in dejavnosti namenjene ozaveščanju o nasilju nad ženskami.

DODATNE INFORMACIJE: vhkras@gmail.com in 05 620 24 42

PONEDELJEK, 19. 11. 2018

PREDAVANJE »NASILJE – KAJ LAHKO STORIM?«

ORGANIZIRA: Zavod Emma.

LOKACIJA: Mladinski center Brežice.

URA: ob 9.00

NAMENJENO: udeleženkam / udeležencem  programa Socialna aktivacija v Brežicah.

OPIS DOGODKA: predavanje na temo “Nasilje – kaj lahko storim?” za udeleženke / udeležence programa Socialna aktivacija.

PRIJAVE NISO POTREBNE.

DODATNE INFORMACIJE: 069 625 710 in zavodemma.krsko@gmail.com

PREDAVANJE »NASILJE – KAJ LAHKO STORIM?«

ORGANIZIRA: Zavod Emma.

LOKACIJA: Zavod KNOF Sevnica.

URA: ob 11.30.

NAMENJENO: udeleženkam / udeležencem programa Socialna aktivacija v Sevnici.

OPIS DOGODKA: predavanje na temo “Nasilje – kaj lahko storim?” za udeleženke / udeležence programa Socialna aktivacija.

PRIJAVE NISO POTREBNE.

DODATNE INFORMACIJE: 069 625 710 in zavodemma.krsko@gmail.com

ČETRTEK, 22. 11. 2018

RAZSTAVA: »KO JE DRUGIČ UDARIL V VRATA, SEM ČEZ LUKNJO PRELEPILA PLAKAT«

ORGANIZIRA: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Mednarodnim grafičnim likovnim centrom, Prvim programom Radia Slovenija, KOFEIN DIZAJN, Dobre zgodbe in Veleposlaništvom Združenih držav Amerike.

LOKACIJA: Galerija Kresija, Stritarjeva ulica 6, Ljubljana.

TRAJANJE: 22. 11. 2018 – 7. 1. 2019.

NAMENJENO: širši javnosti.

OPIS DOGODKA: Umetnice in umetniki Boris Beja, Mina Fina, Jaka Babnik, Valerie Wolf Gang, Hana Karim, Nina Koželj, Tadej Vaukman in Tanja Radež so ustvarili 10 umetniških pripovedi žensk, ki so se zaradi doživljanja nasilja umaknile v varno hišo Društva SOS telefon ali so sodelovale v podporni skupini Društva SOS telefon. Skozi procesualno delo in sodelovanje med umetnicami, umetniki ter ženskami z izkušnjo nasilja so nastale umetniške stvaritve z dodano pripovedno vrednostjo v najrazličnejših oblikah – od fotografij, slik, do filmov, oblikovalskih in uporabnih izdelkov.

DODATNE INFORMACIJE: drustvo-sos@drustvo-sos.si

OBELEŽITEV MEDNARODNEGA DNEVA BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

ORGANIZIRA: Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam CSD Južna Primorska (Krizni center za žrtve nasilja, Krizni center za otroke in mladostnike – Marelična hiša, koordinatorica za preprečevanje nasilja), Regijska Varna hiša Kras (CSD Južna Primorska, enota Sežana) in Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper.

LOKACIJA: Gledališče Tartini Piran.

URA: ob 12.00.

OPIS DOGODKA: Organizatorji dogodka bomo skupaj z dijaki in dijakinjami, ki so bili vključeni v izkustvene delavnice »NASILNE ZVEZE SO BREZ ZVEZE«, izvedli prireditev v okviru mednarodnega dneva boja proti nasilju nad ženskami.

SODELUJEJO: dr. Nena Močnik,Turku Institute for Advanced Studies, Finska; Tjaša Rodman, direktorica CSD Južna Primorska; Cveto Kokalj, predstavnik Policijske uprave Koper; izvajalke ter dijakinje in dijaki, ki so bili vključeni v izkustvene delavnice »NASILNE ZVEZE SO BREZ ZVEZE«. Dogodek bo povezovala mag. Damjana Jurman, koordinatorica za preprečevanje nasilja, CSD Južna Primorska.

DODATNE INFORMACIJE: mag. Damjana Jurman (damjana.jurman@gov.si) ali csd.piran-kc@gov.si  in 059 039 590

PREDAVANJE O POGOSTOSTI IN ZNAČILNOSTIH NASILJA NAD ŽENSKAMI

ORGANIZIRA: Društvo Ženska svetovalnica v sodelovanju s Toastmasters klubom.

LOKACIJA: Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana.

URA: ob 19.00.

NAMENJENO: vsem, ki jih tovrstna tematika zanima.

OPIS DOGODKA: predavanje o pogostosti in značilnostih nasilje nad ženskami, podkrepljenega z nacionalno in evropsko raziskavo.

PRIJAVE NISO POTREBNE.

DODATNE INFORMACIJE: tanja@svetovalnica.org

PETEK, 23. 11. 2018

PREVENTIVNA DELAVNICA ZA DIJAKINJE IN DIJAKE NA TEMO NASILJA 

ORGANIZIRA: Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske.

LOKACIJA: Biotehniški center Naklo.

NAMENJENO: dijakinjam in dijakom BTC Naklo.

OPIS DOGODKA: pogovor o vrstah nasilja v družbi, kako ob doživljanju nasilja ukrepati, kako se mu zoperstaviti.

DODATNE INFORMACIJE: 051 200 083

RAZSTAVA RAZLIČNIH GRADIV NA TEMO NASILJA NAD ŽENSKAMI Z NASLOVOM »PRIPOVEDOVALKE«

ORGANIZIRA: Center za socialno delo Spodnje Podravje s programom Varna hiša Ptuj, društvo ARS VITAE  s programom Kapljica – svetovalnica za ženske, žrtve nasilja in Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.

LOKACIJA: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Prešernova ulica 33, 2250 Ptuj.

TRAJANJE DOGODKA: otvoritev 23. 11. 2018 ob 11. uri, razstava bo na ogled do 7. 11. 2018

NAMENJENO: širši javnosti

OPIS DOGODKA: osveščanje javnosti o problematiki nasilja z razstavo literature na temo nasilja v družini ter nasilja nad ženskami in seznanitev z različnimi oblikami pomoči v lokalnem okolju.

DODATNE INFORMACIJE: 051 368 299 (Anita Brunčič ali Melita Topolovec)

NEDELJA, 25. 11. 2018

PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE NASILJA V DRUŽINI – PO LCD ZASLONIH + HIŠKA S PROPAGANDNIM MATERIALOM

ORGANIZIRA: Društvo varnega zavetja Pomurja – Varna hiša Pomurja.

LOKACIJA: Zdravstveni dom Ljutomer.

TRAJANJE : 25. 11.  – 10. 12. 2018.

NAMENJENO: širši javnosti.

PONEDELJEK, 26. 11. 2018

DELAVNICA »KAKO IZSTOPITI IZ KROGA NASILJA?«

ORGANIZIRA: Društvo Ženska svetovalnica.

LOKACIJA: Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana.

URA: ob 16.00.

NAMENJENO: vsem ženskam, ki jih tematika zanima.

OPIS DOGODKA: delavnica o vseh oblikah nasilja, kako nasilje prepoznati, kako se zaščititi in kje poiskati pomoč.

PRIJAVE SO POTREBNE. Prijavite se lahko na e-naslov: tanja@svetovalnica.org do petka, 23. 11. 2018.

DODATNE INFORMACIJE: tanja@svetovalnica.org

NASILJE NAD OSEBAMI Z INVALIDNOSTJO IN PREDSTAVITEV PROJEKTA »NEGUJMO SPOŠTOVANJE«

ORGANIZIRA: Sekcija za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije v Slovenije pri Socialni  zbornici Slovenije v sodelovanju z ministrico mag. Ksenijo Klampfer, Vlasto Nussdorfer, varuhinjo človekovih pravic.

LOKACIJA: Izobraževalni center, Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana.

URA: od 9.30 do 10.30.

NAMENJENO: novinarkam in novinarjem.

OPIS DOGODKA: namen tiskovne konference je opozoriti na pomen aktivacije celostne sistemske obravnave nasilja, ki ga doživljajo osebe z invalidnostmi v Sloveniji. Poleg omenjenega bo na konferenci predstavljen projekt  Negujmo spoštovanje s katerim pri HOFER-ju poudarjajo pomen spoštovanja vrednote, ki je ne smemo prezreti. S projektom osvetljujejo problematiko nasilja nad ženskami in hkrati zbirajo donacijo za žrtve nasilja.

KONTAKT ZA PRIJAVE NOVINARJEV: mag. Tea Smonker, tea.smonker@szslo.si01 292 73 15.

DODATNE INFORMACIJE: Suzi Kvas, suzi.kvas@siol.com, +38651319609

POTUJOČA RAZSTAVA »POGLED MLADIH NA NASILJE«

ORGANIZIRA: CSD Južna Primorska, enota Sežana, program Regijska varna hiša Kras, Društvo Varna hiša Gorenjske.

LOKACIJA: CSD Južna Primorska, Občina Hrpelje Kozina.

NAMENJENO: širši javnosti.

OPIS DOGODKA: Društvo Varna hiša Gorenjske je v sodelovanju z Ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo Radovljica v letu 2017 postavilo fotografsko razstavo na temo Pogled mladih na nasilje. Razstava predstavlja zaključek natečaja na temo nasilja, v katerem so sodelovali dijakinje in dijaki. Strokovna komisija in mentorica Anja Tomšič Tolar sta izbrali najboljše fotografije, ki so delo dijakinj in dijakov Anje Strojan, Grega Slivnika, Tamare Boštar, Tanje Železnik in Elizabete Komljenovič. Potujočo fotografsko razstavo si je bilo v preteklih mesecih mogoče ogledati v različnih ustanovah, na primer v centrih za socialno delo, ljudskih univerzah, knjižnicah in podobno. Fotografije bodo sedaj na ogled v obalno-kraški regiji, od 26.11.2018 dalje.

DODATNE INFORMACIJE: vhkras@gmail.com in 05 620 24 42

DELAVNICA O PREPOZNAVANJU IN PREPREČEVANJU NASILJA

ORGANIZIRA: Društvo za pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjske.

LOKACIJA: Šolski center Kranj.

URA: ob 11.35.

NAMENJENO: dijakinjam in dijakom Frizerske šole Kranj.

OPIS DOGODKA: na delavnici se bo spregovorilo o vrstah nasilja v družbi, kako ob doživljanju nasilja ukrepati, kako se mu zoperstaviti.

DODATNE INFORMACIJE: 051 200 083

KULTURNA PRIREDITEV »SONCE ME JE S SABO VZELO«

ORGANIZIRA: Zavod Karitas Samarijan in Mestna občina Nova Gorica.

IZVAJALCI: Gledališka gimnazija Nova Gorica.

LOKACIJA: Kulturni dom Nova Gorica.

URA: ob 18.00.

TRAJANJE : 25. 11. – 10. 12. 2018.

OPIS DOGODKA: Kulturno gledališka prireditev  na tematiko nasilja v družini, program vsebuje glasbo, ples, recitale. Rdeča nit so zgodbe iz nasilja, iz teme v  lepšo prihodnost.

PRIJAVE NA DOGODEK SO OBVEZNE. Vstopnice so brezplačne in se jih lahko dvigne na blagajni Kulturnega doma vsak delovnik od 10. 00 do 13. 00 ure in od 14. 00 do 16. 00 ure ter eno uro pred pričetkom prireditve. Vstopnice lahko rezervirate tudi preko spleta: http://www.kulturnidom-ng.si/.

DODATNE INFORMACIJE: 031 655 961 (Milena Brumat)

»ALI JE TO ZNAK ZA PREPLAH?« POGOVOR O NASILJU V INTIMNOPARTNERSKIH ODNOSIH

ORGANIZIRA: Društvo Ključ v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo in Društvom SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

LOKACIJA: Pritličje, Mestni trg 2, Ljubljana.

URA: 14.00 – 15.30.

NAMENJENO: širši javnosti.

OPIS DOGODKA: na pogovoru o nasilju v intimnopartnerskih odnosih bodo sodelovale članice Društva za nenasilno komunikacijo in Društva SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja.

PRIJAVE NISO POTREBNE.

DODATNE INFORMACIJE: info@drustvo-dnk.si, 01 43 44 82

TOREK, 27. 11. 2018

USTAVIMO NASILJE! 

ORGANIZIRA: Policijska uprava Koper.

SODELUJEJO: Služba za koordinacijo in pomoč žrtvam Južna Primorska (Krizni center za žrtve nasilja, Krizni center za otroke in mladostnike Koper – Marelična hiša, koordinatorica za preprečevanje nasilja), Regijska Varna hiša Kras (CSD Južna Primorska, enota Sežana), Društvo za nenasilno komunikacijo – Enota Koper, Društvo za pomoč žrtvam nasilja: Beli obroč Slovenije – Enota Koper.

LOKACIJA: Planet Tuš Koper.

URA: 10.00–16.00.

OPIS DOGODKA: policistke in policisti, kriminalistke in kriminalisti ter strokovne delavke in strokovni delavci CSD Južna Primorska in NVO bodo na stojnici nudili informacije s področja preprečevanja in obravnave nasilja ter odgovarjali na vprašanja. Udeleženkam in udeležencem bodo na voljo tudi z informativnimi in preventivnimi gradivi.

DODATNE INFORMACIJE: Anita Leskovec, PU Koper, 041 780 270

PREVENTIVNA DELAVNICA NA TEMO ČUSTEV

ORGANIZIRA: Društvo za pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjske.

LOKACIJA: Kranjski vrtci, enota Čira Čara.

URA: ob 9.30.

NAMENJENO: otrokom starim 4 do 5 let.

OPIS DOGODKA: pogovor s predšolskimi otroki o čustvih in izražanje le-teh. Pogovor o nasilju v okviru delavnice.

DODATNE INFORMACIJE: 051 200 083

SREDA, 28. 11. 2018

POGOVOR / DELAVNICA O NASILJU V DRUŽBI

ORGANIZIRA: Društvo za pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjske.

LOKACIJA: Dom Petra Uzarja Tržič.

URA: ob 10.30.

NAMENJENO: stanovalkam / stanovalcem Doma Petra Uzarja Tržič.

OPIS DOGODKA: pogovor o vrstah nasilja v družbi, kako ob doživljanju nasilja ukrepati, kako se mu zoperstaviti.

DODATNE INFORMACIJE: 051 200 083

ČETRTEK, 29. 11. 2018

IZKUSTVENA DELAVNICA LABIRINT NASILJA

ORGANIZIRA: programi, ki delujejo na področju nasilja, v okviru Centra za socialno delo Maribor: Varna hiša Maribor, Materinski dom Maribor, Krizni center za ženske žrtve nasilja in Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor.

LOKACIJA: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor.

NAMEN: skozi labirint nasilja omogočiti vpogled v izkušnjo nasilja iz vidika žrtve ter predstavitev programov, ki nudijo pomoč ob nasilju.

DODATNE INFORMACIJE: varnahmb@t-2.net, 02 480 11 86

LABIRINT NASILJA

ORGANIZIRA: Varna hiša Velenje.

LOKACIJA: ploščad pred Mestno knjižnico Velenje.

URA: 10.00- 15.00.

NAMENJENO: širši javnosti.

OPIS DOGODKA: izvedba labirinta nasilja.

DODATNE INFORMACIJE: drustvo.regionalna.varna.hisa@siol.net

PETEK, 30. 11. 2018

STROKOVNI POSVET »STIKI IN SKRB ZA OTROKA PO KONCU ODNOSA, KJER JE PRISOTNO NASILJE«

ORGANIZIRA: Društvo za nenasilno komunikacijo v sodelovanju s Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani, Mestno občino Ljubljana, Društvom SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja.

LOKACIJA: Fakulteta za socialno delo v Ljubljani, predavalnica št. 2.

URA: 9.00–14.00.

OPIS DOGODKA: strokovni posvet.

PRIJAVE NISO VEČ MOŽNE.

DODATNE INFORMACIJE: info@drustvo-dnk.si, 01 43 44 82

PREVENTIVNA DELAVNICA ZA DIJAKINJE IN DIJAKE NA TEMO NASILJA

ORGANIZIRA: Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske.

LOKACIJA: Biotehniški center Naklo.

NAMENJENO: dijakinjam in dijakom BTC Naklo.

OPIS DOGODKA: pogovor o vrstah nasilja v družbi, kako ob doživljanju nasilja ukrepati, kako se mu zoperstaviti.

DODATNE INFORMACIJE: 051 200 083

PONEDELJEK, 3. 12. 2018

POGUMNO NAPREJ!

ORGANIZIRA: Zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja, Pepcin dom, CSD Posavje in VGC Posavje, enota Krško.

LOKACIJA: Večgeneracijski center Posavje, Cesta krških žrtev 44, Krško.

URA: 16.30-18.00.

NAMENJENO: splošni javnosti.

OPIS DOGODKA: predstavitev delovanja varne hiše in pogovor z žensko z izkušnjo nasilja.

PRIJAVE NISO POTREBNE.

DODATNE INFORMACIJE: vhkrsko@gmail.cominfo@vgc-posavje.si, 051 279 632

TOREK, 4. 12. 2018

POGOVOR/DELAVNICA O NASILJU V DRUŽBI

ORGANIZIRA: Društvo za pomoč ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, Varna hiša Gorenjske.

LOKACIJA: Dom dr. Franceta Berglja na Jesenicah.

URA: Ob 10.30.

NAMENJENO: stanovalkam in stanovalcem Doma dr. Franceta Berglja na Jesenicah.

OPIS DOGODKA: pogovor o vrstah nasilja v družbi, kako ob doživljanju nasilja ukrepati, kako se mu zoperstaviti.

DODATNE INFORMACIJE: 051 200 083

SREDA, 5. 12. 2018

PREDAVANJE »NASILJE – KAJ LAHKO STORIM?«

ORGANIZIRA: Zavod Emma.

URA: ob 17.00.

LOKACIJA: Posavje (različne lokacije).

OPIS DOGODKA: predavanje “Nasilje – kaj lahko storim?” za članice aktivov kmečkih žena na področju Posavja.

PRIJAVE NISO POTREBNE.

DODATNE INFORMACIJE: 069 625 710 in zavodemma.krsko@gmail.com

PETEK, 7. 12. 2018

POHOD NA ŠMARJETNO GORO »HODIMO PROTI NASILJU V DRUŽBI«

ORGANIZIRA: Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske.

LOKACIJA: parkirišče pod Šmarjetno goro v Kranju.

URA: začetek ob 10.00 (trajalo bo približno 3 ure).

NAMENJENO: širši javnosti, vsem, ki želijo na ta način izraziti svojo netoleranco do vsakršnega nasilja v družbi.

OPIS DOGODKA: Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske v petek, 7. decembra, vabi na pohod na Šmarjetno goro. S  pohodom, s športno dejavnostjo in z druženjem opozarjamo na nasilje v družbi, ki mu odločno nasprotujemo. Skupaj lahko družbo spremenimo na bolje. Pohodu se bo pridružil tudi Ivo Čarman, udeleženec dveh olimpijskih iger in nosilec olimpijske plamenice na Zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu.

PRIJAVE SO POTREBNE. Prijavite se lahko na telefonski  številki 030 380 380 ali 051 200 083

DODATNE INFORMACIJE: 030 380 380 ali 051 200 083

PONEDELJEK, 10. 12. 2018

EKONOMSKA UJETOST ŽRTEV NASILJA V DRUŽINI

ORGANIZIRA: Društvo Življenje Brez nasilja.

LOKACIJA: Gostišče Loka, Župančičevo sprehajališče 2, Novo Mesto.

URA: 8.30-14.00.

NAMENJENO: Strokovnim delavcem s področja socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, prava, zdravstva, policije in vse ostale, ki opravljajo delo z ljudmi.

OPIS DOGODKA: na strokovnem posvetu se bomo dotaknili problematiki socialno-ekonomske ujetosti žrtev nasilja v družini, pregledali bomo zapletene mehanizme ekonomskega nasilja, ki se odvija pred in po prekinitvi nasilnega odnosa in odhoda žrtve iz nasilja. Prepoznavali bomo razmah in vpliv revščine v Sloveniji, se seznanili z dostopnostjo socialno varstvenih storitev in transferjev, z možnostmi podpore lokalne skupnosti in pomembnosti nevladnih organizacij pri soočanju in skupnostnem reševanju problematike ekonomske ujetosti žrtev nasilja v družini.

S posvetom bomo obeležili tudi 20-letnico delovanja Društva življenje brez nasilja.

PRIJAVE SO POTREBNE! Prijavite se lahko na e-naslov: drustvo.dzbn.nm@gmail.com ali na telefonski številki 031 696 389

DODATNE INFORMACIJE: drustvo.dzbn.nm@gmail.com in 031 696 389

 

Komentarji so zaprti.