Zakonodaja

 

EU dokumenti

Preprečevanje nasilja nad ženskami

Preprečevanje nasilja nad otroki in mladimi

Trgovanje z ljudmi, prostitucija, pornografija

Enakost spolov

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Dejavnosti/ZIFF/DAPHNE/EUdokumenti.html

 

Slovenska zakonodaja

Preprečevanje nasilja nad ženskami

Preprečevanje nasilja nad otroki in mladimi

Preprečevanje trgovine z ljudmi

Enakost spolov

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Dejavnosti/ZIFF/DAPHNE/SLOzakonodaja.html