O nas

Ženska svetovalnica je prostovoljna ženska organizacija, ki deluje na področju psiho-socialne pomoči in samopomoči žensk, ki so žrtve nasilja. Obstajamo od leta 1993 (od oktobra 1994 tudi formalno kot samostojno društvo). Ženskam v stiski nudimo brezplačno svetovanje, zagovorništvo, informacije o pristojnostih javnih služb in pomoč pri organizaciji skupin za samopomoč. Poleg tega delujemo tudi javno: opozarjamo na družbene okoliščine, ki pogosto pogojujejo stiske žensk, se borimo proti različnim oblikam diskriminacije žensk, se zavzemamo za pravice žensk.

V Ženski svetovalnici:

 • nudimo prostor, kamor se ženske v stiski lahko obrnejo po pomoč oz. informacije;
 • dajemo podporo pri njihovih lastnih odločitvah;
 • skupaj s svetovalko oseba razišče možnosti za spreminjanje svoje življenjske situacije;
 • naše svetovanje temelji na specifičnih ženskih izkušnjah;
 • ženskam nudimo prostor, kjer se počutijo varno in lahko brez zadržkov govorijo o svojih težavah;
 • spodbujamo, podpiramo in nudimo pomoč pri organizaciji različnih oblik pomoči in samopomoči;
 • izdajamo letake, ki nudijo osnovne informacije o tem, kam se ženska lahko zateče in obrne po pomoč, ko se znajde v stiski;
 • z različnimi oblikami skupnostnega dela skušamo premostiti prepad med institucijami in žensko;
 • ženski omogočimo možnosti izbire;
 • trudimo se rušiti stereotipe o ženskah tudi preko delovanja v medijih;
 • povezujemo se z drugimi skupinami in ustanovami, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko pri nas in v tujini.

Konkretno pa ženskam nudimo naslednje oblike pomoči:

 • individualno svetovanje,
 • nudenje podpore pri organizaciji novih projektov in skupin za samopomoč,
 • uporabnice se nam lahko pridružijo kot prostovoljke,
 • kreiranje ženskega prostora,
 • podpora projektom, katerih nosilke so uporabnice.

Psihosocialno svetovanje ženskam

Nudenje psihosocialne pomoči in svetovanje ženskam, kot osnovna dejavnost Ženske svetovalnice, poteka neprekinjeno skozi vse leto, in sicer vsak delovni dan (od ponedeljka do petka). Ženska ima možnost priti z nami v stik vsak dan v času uradnih ur, telefonsko ali osebno, preko pisma ali e-maila, ko se z dežurno prostovoljko lahko dogovori za način in termin kasnejšega srečevanja. Ko gre za krizno situacijo, je ena od svetovalk na voljo, da se lahko z žensko takoj pogovori. Svetovanje lahko poteka po telefonu, pisno ali osebno, in sicer kot:

 • enkraten pogovor;
 • svetovanje na krajše obdobje (ženska prihaja predvidoma tedensko v krajšem obdobju, v katerem s svetovalko predelujeta konkretnejše in manj kompleksne probleme);
 • kontinuirano svetovanje na daljše obdobje (ženska prihaja kontinuirano skozi daljše časovno obdobje, v tem času osvetli več problematičnih področij v svojem življenju, s svetovalko poskušata najti načine za izboljšanje njenega položaja ter razumevanja situacije);
 • nekontinuirano svetovanje na daljše obdobje (ženska se s svetovalko občasno srečuje skozi daljše časovno obdobje, ko začuti potrebo, da bi se o čem želela pogovoriti).
 • osveščanje in informiranje žensk o njihovih pravicah; leta 2004 je v izšla knjiga – priročnik Nasilje nad ženskami – Odgovornost policije, ki sta jo prevedli svetovalki Ženske svetovalnice za kvalitetnejše delo policije v primerih nasilja nad ženskami. Na naši spletni strani si lahko ogledate izdajo časopisne priloge o nasilju nad ženskami; ki smo jo v sklopu Projekta ‘v štirih korakih’ pripravile v okviru Zveze za nenasilje.

Informacijska mreža

Ena od ponudb svetovalnice je tudi nudenje informacij in nasvetov o organizacijah, kjer lahko ženske poiščejo ustreznejšo pomoč. V ta namen zbiramo podatke s področij zaposlovanja, sociale, prava, izobraževanja, samopomoči in skušamo vzpostaviti “informacijsko mrežo” za potrebe svetovalnice in njenih uporabnic.

Zagovorništvo

Ženska svetovalnica izvaja sledeče oblike zagovorništva:

 • psihološko zagovorništvo, kot del procesa svetovanja (postaviti se na stran ženske, podpreti njene odločitve);
 • zagovorništvo v smislu pomoči pri urejanju konkretnih zadev (spremljanje in zagovorništvo žensk na centrih za socialno delo, sodiščih, policiji ter v drugih uradnih ustanovah, kjer se lahko počutimo izgubljene, ter pomoč pri sestavljanju uradnih dopisov, prošenj, pritožb, pri izpolnjevanju obrazcev);

Osnovna načela našega dela:

 • ANONIMNOST,
 • PRILAGAJANJE DELA IN ČASA (V OKVIRU ZMOŽNOSTI) POTREBAM ŽENSK,
 • SPOŠTUJEMO, CENIMO IN SPREJEMAMO VSAKO POSAMEZNICO,
 • POPOLNA ZAUPNOST PODATKOV,
 • UPOŠTEVAMO ŽENSKO PERSPEKTIVO IN SPECIFIČNE ŽENSKE IZKUŠNJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU,
 • NAŠE STORITVE SO BREZPLAČNE.

.