Spolne zlorabe otrok ne smejo ostati tabu!

Na pobudo Slovenije, natančneje Združenja prosti spolnemu zlorabljanju in Sveta Evrope, smo prvič v zgodovini človeštva dobili Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo!

http://govori.se/dogodki/spolno-zlorabljanje-otrok-ne-sme-ostati-tabu/

Za ta namen je bila v Državnem zboru konferenca z naslovom Spolne zlorabe otrok ne sme ostati tabu!

Ob novembrskih dnevih proti nasilju, ki se obeležujejo od 18.10. do 10.12. ko je dan človekovih pravic si lahko preberete nekaj govorov iz omenjene konference:

Hvaležna sem, da lahko prispevam za Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki se obeležuje 18. novembra. Zahvaljujem se Združenju proti spolnemu zlorabljanju ter Stalnemu predstavništvu Republike Slovenije pri Svetu Evrope za ta pomemben mejnik z določitvijo dneva za zaščito spolno zlorabljenih otrok, da končno presežemo tabuje in iskreno spregovorimo o spolnih zlorabah in spolnih  izkoriščanjih otrok v naši družbi.

Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da so spolne zlorabe otrok zelo pereča tema, saj raziskave kažejo, da je vsaka četrta deklica in vsak šesti deček žrtev spolne zlorabe v otroštvu. Po svetu in v Sloveniji vsak peti otrok, prav zdaj ko o tem govorimo, doživlja spolno zlorabo s strani ljudi, ob katerih živi ali jih dnevno srečuje. To so šokantni, a žal, še kako resnični podatki in težko si je predstavljati, da se v tako razviti družbi, v na videz običajnih družinah dogajajo zločini spolnega izkoriščanja in  spolnega zlorabljanja, ki jih ne bi smel trpeti noben otrok na tem svetu. Zato smo danes tukaj, da spregovorimo in si nehamo zatiskati oči, pred tako množičnim pojavom, kot je spolno izkoriščanje otrok. Kot družba smo odgovorni za naše otroke. To je nedopustno in se mora končati.

V Ženski svetovalnici delamo z odraslimi žrtvami spolnega nasilja, ki nam zaupajo boleče podrobnosti spolnih zlorab in spolnih izkoriščanj, ki so jih doživljale s strani očetov, dedkov, stricev, sosedov, duhovnikov, učiteljev, bratov, pa tudi s strani mam, tet in babic. Povedo, da so spolno zlorabo  preživljale leta in da ni bilo nikomur mar za njihovo trpljenje in neizmerne bolečine, ki so jih ob tem doživljanje, vsak dan. Da so lahko preživele v teh nemogočih razmerah, so se morale dobesedno razklati na dvoje, na del, ki je čutil vso telesno in čustveno bolečino ponavljajoče se spolne zlorabe ter del, ki je moral delovati v zunanjem svetu, v vrtcu, šoli, kasneje v službi in partnerstvu. Žrtve spolnega nasilja izgubijo vso zaupanje vase, zaupanje v druge ljudi in v svet, kar razsuje njihovo osebnost.

Spolna zloraba je odnosna travma, saj so ravno ljudje, ki jih otroci poznajo in jim zaupajo tisti, ki jih zlorabljajo. To je najhujša možna oblika travme, saj otroku bolečino in trpljenje povzroča nekdo, ki ga ima otrok rad in to ima hude vse življenjske posledice. V imenu ljubezni se otroke zapušča, tepe in spolno zlorablja. S sporočili:« To delam, ker te imam rad! ali »Mene je bolj bolelo kot tebe, ko sem te tepel!« se otroci nehote zavežejo lojalnosti z napadalci. Ko odrastejo napadalce zamenjajo druge zlorabljajoče osebe in da bi to žrtve lahko zdržale, zlorabljajo alkohol, hrano in spolnost, kar s časoma privede do nove težave, bolezni zasvojenosti.

Danes sem glas otrok, na tisoče otrok v Sloveniji ter na milijone otrok po svetu, ki prav ta trenutek občutijo vso grozo zločina spolnih zlorab in izkoriščanj na svoji koži, z vso težo. Zlorabljanje traja ure, dneve, leta, desetletja, pri čemer nihče ne opazi, nihče ne vpraša, nihče ne ubesedi, nihče ne obsodi, nihče ne zaščiti. Vsi se delajo, da je vse v najlepšem redu. In kakšno sporočilo dobijo otroci? Sporočilo, da njihovo otroško življenje ne pomeni nič, da se na druge ljudi ne morejo zanesti, da je svet nevaren prostor, poln sprenevedanje in laži. Vsak peti otrok je žrtev grozodejstev spolnih zlorab in spolnih izkoriščanj. Vsak peti otrok hodi tukaj med nami zlorabljen, ponižan, razvrednoten, razosebljen, kot predmet, ki ga močnejši zlorabi in zavrže. Vsak peti otrok sedi v vrtcu bled, odklopljen, sam v svoji neizmerni stiski. Vsak peti otrok sedi v šoli in prenaša mučne poglede učiteljev in sošolcev, ki sporočajo, da je neumen, neprilagojen, nedružaben. Pa vprašam: kakšna družba smo, da dovoljujemo, da se to dogaja našim otokom? Kakšna družba smo, da gledamo stran? Kakšna družba smo, da dovoljujemo, da otroci trpijo spolne zlorabe pred našimi očmi? Kakšna družba smo, da postavljamo pravice napadalcev pred pravice otrok? Kakšna družba smo, da izjavljamo, da ni dovolj dokazov in legalno otroke pošiljamo nazaj v roke napadalcev?

Dokler je tako v naši družbi ni varno biti otrok, ni varno biti majhen, ranljiv in odvisen.

Tanja Šket iz Ženske svetovalnice

Erica Kovač- govor na Konferenci v DZ RS , 11.11.2015

V Združenju proti spolnemu zlorabljanju smo veseli poimenovanja tega dne, saj odpira nove možnosti za uresničevanje ciljev združenja v podpiranju in pomoči  žrtvam spolnih zlorab in njihovim družinskim članom, ki jim stojijo pri tem ob strani.

Pomoč žrtvam spolnih zlorab pri zaščiti in okrevanju pomeni stati ob žrtvi in na njeni strani. Iz tega položaja prinaša strokovnemu delu spoznanja o  dejanskih potrebah žrtev spolnih zlorab. V Združenju jih spremljamo in dejavno oblikujemo predloge za izboljševanje ukrepov in praks na tem področju.

Na strokovnih izkušnjah pridobljenih v več desetletnem vsakodnevnem delu pri podpiranju žrtev spolnih zlorab, prepoznavamo v Združenju kot nujno uveljaviti v Sloveniji v najkrajšem možnem času nekatera načela, pristope, postopke in ukrepe. Ti so skladni z določili Konvencije o otrokovih pravicah, Lanzarotske konvencije, z ugotovitvami Pregleda izvajanja Konvencije o otrokovih pravicah v Sloveniji in povezanim Priporočilom o uresničevanju otrokovih pravic v državi Sloveniji, kamor je Združenje pred dvema letoma prispevalo svoja mnenja, ter s Smernicami Odbora ministrov Sveta Evrope za otrokom prijazno pravosodje.

Strnili smo jih v šest predlogov in zahtev:

Načelo takojšnjega, usklajenega in celostnega odziva

Vsak otrok, ki izrazi ali pa so pri njem prepoznani znaki, da bi lahko bil ali je žrtev spolne zlorabe, spolnega izkoriščanja na kateri koli način,  ima zagotovljeno enako pozornost , enako obravnavo,  enak pristop s ciljem  podpore, pomoči in njegove zaščite, kot tudi podpore družini, ali nezlorabljajočemu staršu, ne glede na to ali se sodni postopek sproži ali ne;

S politiko države in institucij je nujno ne le spodbujati, temveč tudi zagotoviti sodelovanje akterjev v javnem in nevladnem okolju na vseh nivojih. Lanzarotska konvencija in Konvencije o otrokovih pravicah določata zagotavljanje specializiranih strokovnjakov na vseh ravneh (Centri za socialno delo, policija, tožilstva, sodstvo);

Postopki

Ko gre za prepoznavanje, razkrivanje, raziskovanje in sodni poseg zlorabljenega otroka, morajo biti ti postopki vodeni prednostno in na način, da ne povzročajo otroku novih travm.

Zagotoviti je potrebno specializirane kadre za vodenje forenzičnega intervjuja z otrokom, kar bo zmanjšalo travmatizacijo otroka in povečalo kakovost pridobljenih informacij za potek postopka.

Po Konvenciji o otrokovih pravicah se je treba Izogibati se je potrebno sodnim postopkom, če ti niso potrebni, kar pa ne pomeni, da socialne službe ne bodo ugotavljale ali otrok in družina potrebujejo pomoč in podporo.

Oblikovana morajo biti jasna pravila za ravnanje Centrov za socialno delo pri zaščiti žrtev in njihovemu okrevanju;

Protokol

Takojšnja priprava pravil in protokolov z jasno predvidljivostjo postopkov  obravnave in zaščite otrok v okviru institucij Centra za socialno delo, s  pravicami  otrok, družin in staršev v teh postopkih.

Ta pravila, protokoli, morajo prinesti opredelitve pojmov vseh oblik zlorabe.

V Protokolu mora biti jasno opredeljeno takojšnje ukrepanje za zaščito otroka, kot so  umik  otroka od osumljenca, oziroma druge takojšnje odločitve za zaščito otroka na osnovi takojšnjega izreka ustne odločbe.

Osnova za  uveljavitev protokolov mora biti opredeljena v Zakonu o preprečevanju nasilja v  družini.

Multidisciplinarni pristop

Postopek zaščite otroka mora potekati multidisciplinarno, usklajeno in z določenimi časovnimi roki.

Multidisciplinarni strokovni timi, ki obravnavajo otroka, so timi v stalni sestavi, ki vabijo v vsakem posameznem primeru tudi druge posameznike za osvetlitev situacije v zaščito otroka, o njegovih potrebah in potrebah družin.

Stalna sestava multidisciplinarnih timov je pomembna zato, ker omogoča kontinuirano spremljanje in analizo praks, oblikovanje novih znanj, pridobivanje izkušenj, krepitev dobre prakse in razvijanje doktrine.

Multidisciplinarni timi morajo biti pri svojem delu samostojni in neodvisni.

Otrokove pravice morajo biti uveljavljene in otrokovo mnenje mora biti slišano

V vseh primerih se mora vedno, v skladu s starostjo otroka, slišati tudi mnenje otroka. Žal pri otrocih v praksi tudi formalno ni dopuščeno razumevanje, ki ga navajajo žrtve v odrasli dobi, in sicer, da se ne zmorejo srečevati in soočati s storilcem. Zato ostaja odločitev o tem, ali bodo žrtev soočali s storilcem ali ne, odvisna od presoje socialnih delavcev, od uvidevnosti posameznih sodišč, da zavlačujejo s postopkom, predvsem pa od moči storilca.

Otrok mora imeti pravico do prekinitve stikov. Ta njegova pravica se uveljavi takoj in traja najmanj 6 mesecev. Ne sme se več dogajati, da ostane tovrstna zaščita otroka odvisna od bolj ali manj uspešnih prizadevanj tistega, ki otroka ščititi, od moči odvetnikov, od trajanja postopkov, od mnenja izvedencev, od znanj, neznanj sodnikov. V roku teh šestih mesecev prioritetno potekajo vsi potrebni postopki, ki sledijo v primerih sumov kaznivega dejanja nad otrokom. Ta ukrep omogoča tudi hitrejše in kakovostnejše pridobivanje in obdelavo podatkov, brez vpliva in pritiska osumljenca na otroka.

Otrok ima pravico do pomoči pri okrevanju. Socialni programi za okrevanje otrok  ne smejo biti odvisni od finančnih možnosti  starša, ki želi zaščititi otroka, temveč mora programe in strokovnjake  zagotoviti država – k temu jo zavezuje Konvencija o otrokovih pravicah.

Izvršba nad otrokom je nedopustno ravnanje !

Spremljanje pojava in obravnav spolnih zlorab v Sloveniji

V okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se morajo vzpostaviti evidence o primerih obravnav zlorabljenih otrok, za:

zagotavljanje spremljanja izvajanja  zaščite otroka  in za sprejemanje odločitve, da otrok ne potrebuje več zaščite, kar pomeni tudi izbris iz te evidence, kar je tudi ena od sklepnih ugotovitev Odbora za otrokove pravice Združenih narodov.

Preberite tudi:

30. 6. 2021 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1H)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1H), ki ga je sprejel Državni zbor

8

Pozitivna komunikacija

Vsi poznamo rek: "Lepa beseda lepo mesto najde." S poznavanjem veščin pozitivnega k

8

Kampanja ZNAMENJA

Plakat, katerega namen naj bi bil opozarjati na porast nasilja v obdobju pandemije je sporožil

8

ZNAMENJA

V sodelovanju nevladnih organizaciji Društvo Ženska svetovalnica, Društvo za nenasilno ko

8

Oblike nasilja in kako jih prepoznati

Namen delavnice je boljše prepoznavanje nasilja, saj se izkazuje, da ljudje

8

Pogovor o gibanju “Nisi sama”

Igralka Zvezdana Mlakar se v svoji pogovorni oddaji tokrat pogovarja z igralko Ivo Babić, ki

8

Intervju z dr. Vlasto Jalušič

Vabljeni k poslušanju intervjuja doktorice Vlaste Jalušič, raziskovalke in znanstvene svetnice

8

Stop diktaturi patriarhata!

Preobremenjene

Ženske so v času

8

Poenostavljena vloga za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je poenostavilo Vlogo za u

8

Znak, s katerim lahko nakažete, da doživljate nasilje v družini

"Reagiraj! - nisi sama, nisi sam" je pilotni projekt študentk in študentov Pedagoške fakultete Un

8

DONIRAJTE DEL DOHODNINE DRUŠTVU ŽENSKA SVETOVALNICA

Spoštovane/ spoštovani!

Bodite dobrodelni

8

Komentarji so zaprti.