Izjava za javnost

V decembrski reviji Eva je bil objavljen članek, ki ponazarja odraz slovenske družbe vodnosu do žensk. Iz napisanega se da razbrati, da je žensko potrebno predvsem disciplinirati in obvladovati na način, ki ga uradno imenujemo nasilje nad ženskami. Miselnost, da kadar ti ni po volji njeno vedenje, kadar imaš slab dan, kadar ti stvari v službi uhajajo iz rok, kadar se tvoja partnerka ne vede v skladu s tvojimi pričakovanji, jo kratko malo »ošamariš« ali po slovensko oklofutaš in »dosežeš«, da postanejo njen lastnosti obvladljive, nikakor ne sodi v sodobno družbo, niti ni sprejemljiva. Čeprav je intervjuvanec kasneje navedbe demantiral in jih označil kot šalo, so njegove besede globoko posegle v integriteto vseh, ki so v tem sestavku zaznali sovražni govor in predvsem izkazovanje moči na način, ki je v današnji družbi vsakdanjik in sopotnik velikega števila državljank in državljanov, bodisi da so žrtve nasilja ali pa povzročitelji nasilja.

Šaliti se z nasiljem, je poskus minimaliziranja dejanskega stanja, ki ima namen izničiti prizadevanja vseh, ki na kakršenkoli način delujemo proti različnim oblikam nasilja in je ne nazadnje tudi v posmeh vsem žrtvam, ki so zaradi preživetega nasilja izgubile življenja ali pa imajo trajne psihične in fizične posledice.
Vsi sooblikujemo prepričanja in prenašamo dediščino pridobljenih vrednot našim zanamcem. Ugotavljamo, da družba v kateri živimo ne zadovoljuje naših najosnovnejših potreb po varnosti, stabilnosti, uravnoteženosti in morda tudi na podlagi tega izražamo svoje frivolno mnenje, da bi se lažje prebili skozi krizo. Pa vendar se je treba zavedati, da če dovolj dolgo govorimo in se »šalimo« z najbolj občutljivimi človeškimi temami, te postanejo del našega resničnega življenja na način, kako jih interpretiramo. Zato je še posebej pomembno, da se interpreti, takšni in drugačni, medijske, politične in druge pomembne osebnosti, izražajo občutljivo, jasno in natančno, ker na ta način posredujejo širši javnosti svoje prepričanje, ljudje pa to prepričanje radi ponotranjijo, saj se istovetijo s priljubljenim likom iz »sveta slavnih«. Še posebej so za ta način povzemanja informacij dovzetne mlajše generacije, ki šele izgrajujejo svoj vrednostni sistem, ob branju tovrstnih člankov pa malodane dobijo dovoljenje in licenco za povzročanje nasilja.

V komunikacijski dobi imajo mediji nedvomno največjo moč širjenja informacij ter vplivanja na mišljenje najširše množice in skrajni čas je, da pred dobičkom in naklado postavijo vrednote, ki nas združujejo ter zavzamejo stališče, ki nasilje opredeljuje kot ravnanje, ki ni dopustno, je razdiralno in ne pomeni napredka v smislu moralne, etične, kulturne, socialne in osebne rasti človeške vrste.

DRUŠTVO ŽENSKA SVETOVALNICA
zenska@svetovalnica.org
www.drustvo-zenska-svetovalnica.si

Izjavo podpirata:

DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE – ŽRTVE NASILJA

p.p. 2726, 1001 Ljubljana

Tel.: + 386 1 / 544 35 13, 544 35 14

drustvo-sos@drustvo-sos.si

http://www.drustvo-sos.si

DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO

MIKLOŠIČEVA 38, LJUBLJANA

T. 01 434 48 22

info@drustvo-dnk.si

www.drustvo-dnk.si.

Komentarji so zaprti.