Kaj je nasilje

→ Fizično nasilje
→ Spolno nasilje
→ Psihično nasilje
→ Ekonomsko nasilje

FIZIČNO NASILJE

Policijske statistike v Sloveniji dokazujejo, da so v 99% nasilja med odraslimi v družini žrtve ženske, povzročitelji pa moški. Fizično nasilje žrtev lahko dokaže, saj so posledice napadov vidne in zabeležene v zdravniških kartotekah (seveda le v primerih, ko žrtev poišče zdravniško pomoč).
Ena od značilnosti fizičnega nasilja, ki ga ženske doživljajo v družini je ta, da se fizično nasilje stopnjuje od klofute in odrivanja vse do brutalnega pretepanja, ki včasih povzroči celo smrt pretepene ženske.

Kaj vse je fizično nasilje?

Najpogostejše oblike fizičnega nasilja so:

 • odrivanje
 • klofutanje
 • lasanje
 • zaklepanje žrtve v stanovanje
 • metanje stvari v žrtev (kozarci, krožniki, posode,…)
 • brcanje
 • pretepanje
 • butanje z glavo ob zid
 • pretepanje s pasom
 • bičanje
 • boksanje
 • napadi s strelnim orožjem
 • napadi s hladnim orožjem (nož, kij, kladivo)
 • davljenje
 • ugašanje cigaret na telesu žrtve

Posledice fizičnega nasilja

Poškodbe, ki jih povzroča fizično nasilje se stopnjujejo vse od vreznin, prask, modric do zlomljenih kosti, splavov, trajne invalidnosti ali celo smrti žrtve. Poleg tega fizično nasilje povzroča tudi posledice, ki so značilne za psihično nasilje:

 • pomanjkanje energije
 • anksioznost
 • kronična zaskrbljenost
 • izolacija
 • neučinkovitost
 • depresivnost
 • nezanimanje za spolnost
 • tenzijski glavoboli
 • strah za življenje
 • napadi panike
 • občutek nemoči
 • neobvladovanje svojega življenja
 • strah pred prihodnostjo
 • težave s spominom
 • izguba zaupanja
 • nemotiviranost
 • napadi joka
 • spremenjene spolne navade
 • spremembe v odnosu do hrane
 • zloraba mamil
 • nepravilno bitje srca in druge somatske motnje
 • izguba stika s sabo
 • misli na samomor

SPOLNO NASILJE

Spolno nasilje je nasilje, ki prevzame obliko seksualnosti. Žrtve spolnega nasilja so ponavadi pripadniki in pripadnice šibkejših skupin prebivalstva: ženske, otroci, fizično in telesno prizadeti, povzročitelji pa večinoma moški.

Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization 2003) meni, da je spolnih zlorab več vrst; dejanja niso omejena samo na prisiljen spolni odnos, ampak vključujejo širok spekter spolnih vedenj, vključno s poskusom, da bi od nekoga dosegel spolni odnos, do spolnega nadlegovanja, prisile, spolnega izkoriščanja… Prav ta spekter spolnih vedenjzelo dobro opredeljuje Združenje proti spolnemu zlorabljanju. v zgibanki Spolna zloraba otrok – Združenje proti spolnemu zlorabljanju – je natančno definirano, kaj vse je lahko spolna zloraba (Združenje proti spolnemu zlorabljanju 2007):

 • golota odraslega pred otrokom;
 • pripombe o otrokovem telesu;
 • odrasli se slači pred otrokom;
 • razkazovanje genitalij;
 • opazovanje (odkrito ali prikrito);
 • fotografiranje otrok;
 • uporaba pornografije;
 • poljubljanje;
 • otipavanje;
 • masturbacija medtem ko otrok gleda ali na javnem mestu;
 • felacija (oralno genitalni stik obeh udeležencev);
 • kunilingus (oralno genitalni stik);
 • digitalna penetracija (s prsti v zadnjik ali danko);
 • sodomija – penetracija s penisom v zadnjik ali danko;
 • digitalna penetracija (s prsti) v vagino;
 • penetracija penisa v nožnico;
 • spolni odnos na suho (drgnjenje penisa ob genitalno področje ali ob notranjo stran stegen);
 • bestialnost – prisilni spolni akt z živaljo.
Druge oblike spolnega zlorabljanja vključujejo še naslednja vedenja (Coomaraswamy, 1997):
 • spolno suženjstvo in trpinčenje,
 • spolno nadlegovanje (vključno z zahtevami po seksu z zameno za službo, napredovanje ali za višje ocene, nazive v času šolanja);
 • trgovanje in prisiljevanje v prostitucijo;
 • prisiljeno izpostavljanje in siljenje v pornografijo;
 • izsiljena nosečnost;
 • prisiljena sterilizacija;
 • prisiljen splav;
 • prisiljena poroka;
 • pohabljanje ženskih genitalij.
Vir: Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje T. Repič, 2008

Posledice spolnega nasilja

 • minimaliziranje, racionalizacija zlorabe,
 • zanikanje, da se je sploh zgodilo,
 • potlačitev spomina,
 • občutek, da telo ni tvoje,
 • potreba po absolutni kontroli nad življenjem,
 • bežanje,
 • samopoškodbe,
 • poskusi samomora,
 • različne oblike odvisnosti,
 • izolacija,
 • potreba po varnosti za vsako ceno,
 • hazardiranje,
 • izogibanje intimnosti,
 • deloholizem.

PSIHIČNO NASILJE

Povsem običajno je, da se med partnerjema občasno pojavljajo nesoglasja, toda če se vzorec vedenja, s katerim eden od partnerjev vedno doseže tisto, kar hoče na račun drugega partnerja/ke, njegovih/njenih pravic, prepričanj in želja, ponavlja vedno znova, govorimo o psihičnem nasilju.

Kaj vse je lahko psihično nasilje?

1. NADZOR
Nadzor se lahko pojavi že na samem začetku partnerskega razmerja a je ponavadi še tako “neviden”, da se ga žrtev niti ne zaveda. Postopoma postaja nadzor vse močnejši, partner neprestano kritizira in partnerki sporoča, da takšna kot je ni dovolj dobra, da ji bo on povedal kakšna mora biti.

2. NEPRESTANE ZAHTEVE
Zahteve partnerja po pozornosti, ljubezni ali spolnosti se nikoli ne nehajo. Potrebe ženske niso važne, saj je v tem odnosu pomemben le on. Ženska se počuti “nevidno”, spozna, da v njunem odnosu ni prostora za njene potrebe, čustva, misli.

3. “PASTI”
Ta način je tako neopazen in prikrit, da ga žrtev večkrat sploh ne zazna. Moški s svojimi manipulativnimi igricami doseže, da se ženska odzove, nato pa nanjo preložijo krivdo za prepir.

4. IZLOČANJE IN PONIŽEVANJE
Psihično nasilen moški potrebuje občutek, da je vreden več kot njegova partnerka. To potrebo zadovoljuje tako, da partnerke ne upošteva, ne upošteva njegovega mnenja ali pa razvrednoti vsa njena prizadevanja. Tako počasi ruši samozavest in samospoštovanje partnerke.

5. TIHI DNEVI
Kaznovanje s tišino je močno orožje, še posebej, če je prisotna še opazna sovražnost. Neznosna napetost, ki jo povzroča partnerjevo vedenje (molk), pri ženski povzroči občutke nemoči, zapuščenosti, frustracije in strahu. S takim vedenjem psihično nasilen moški partnerki sporoča, da ni vredna njegove pozornosti. Ponavadi ženska pristane na marsikaj, le da se “tihi dnevi” končajo.

6. “GOSPODAR ”
Partner je prepričan, da se mora celotno življenje v družini vrteti okoli njega. Pričakuje, da mu “njegova” ženska potrpežljivo streže kot “gospodarju hiše”. Ženska je v njegovih očeh vredna le toliko, kolikor uspešno in hitro streže njegovih potrebam. Če tega ne zmore ali celo noče je ničvredna, lena, neumna in zlobna.

7. “LASTNIK”
Želja po lastitvi je lahko na začetku zelo prikrita. Kaže se celo kot zanimanje partnerja za vsa področja življenja ženske, ki lahko to na začetku jemlje celo kot kompliment. Nedolžno vedenje lahko kaj kmalu postane dušeče, izbruhi ljubosumja čedalje hujši. Ženska se začne v odnosu počutiti kot objekt in ne kot enakopravna partnerica.

8. IGRANJE Z BESEDAMI IN DEJSTVI
Psihično nasilen moški je mojster sprevračanja besed in dejstev v sliko, ki ustreza njemu. Namen “igric” je zvaliti krivdo za nastale težave na partnerko in pri vsem skupaj odigrati še vlogo žrtvenega jagnjeta. Nasilnež dejstva zavija v meglo, da bi s tem čimbolj zmedel partnerko in jo na koncu morda še obtožil, da je “nora”.

9. SPREMINJANJE VEDENJA
Hitro spreminjanje vedenja in “igranje ljubečega partnerja” pred drugimi, žensko zmede in večkrat povzroči, da žrtev krivdo za teror, ki ga doživlja, prevzame nase.

10. BESEDE, KI RANIJO
Žalitve, nenehno kritiziranje, norčevanje in grobe besede so močno orožje, ki ga psihično nasilen moški uporablja da bi ponižal, prizadel, razvrednotil in osmešil žensko ter njena dejanja.

11. JEZNI IZBRUHI
Psihično nasilen partner uporablja jezo, da bi tako povečal nadzor nad partnerko in ji vsilil svojo voljo. Izbruhi jeze povzročijo, da se žrtev, zaradi strahu, trudi ustrezati za vsako ceno, da le ne bi prišlo do nepričakovanih izbruhov.

12. NADVLADA V SPALNICI
Zatiranje, poniževanje in nepozornost v spolnem življenju, nasilni moški uporabljajo, da bi s tem dokazali svojo premoč nad partnerko. Ženski lahko grozijo z uporabo sile, fizičnih poškodb, če ta ne bi hotela zadovoljevati njihovih seksualnih potreb. Spolnost kot tudi odtegnitev le-te lahko celo uporabljajo kot način kaznovanja “neprimernega” vedenja partnerke.

13. ŠČUVANJE OTROK PROTI MATERI
Moški spodkopava avtoriteto ženske kot matere tako, da otroke na različne načine “ščuva” proti njej in jih skuša s podkupovanjem “dobiti na svojo stran”.

14. TIRANSKA PRAVILA
Psihično nasilen moški je prepričan, da je nesporni “poglavar družine”, ki ji vlada z železno roko.

Čeprav so oblike psihičnega nasilja tako raznolike in včasih nerazpoznavne, je njihov namen vedno enak: uveljavljanje nadzora nad vsemi področji življenja ženske, jo s tem popredmetiti kot lastnino in dokazati moč ter avtoriteto moškega nad žensko.

Posledice psihičnega nasilja

Najpogostejše posledice psihičnega nasilja so:

 • pomanjkanje energije
 • ranljivost
 • anksioznost
 • kronična zaskrbljenost
 • izolacija
 • neučinkovitost
 • depresivnost
 • nezanimanje za spolnost
 • tenzijski glavoboli
 • alergije
 • napadi panike
 • občutek nemoči
 • neobvladovanje svojega življenja
 • strah pred prihodnostjo
 • težave s spominom
 • izguba zaupanja
 • nemotiviranost
 • napadi joka
 • spremenjene spolne navade
 • spremembe v odnosu do hrane
 • zloraba mamil
 • nepravilno bitje srca in druge somatske motnje
 • izguba stika s sabo
 • dvom v svoje duševno zdravje
 • misli na samomor

EKONOMSKO NASILJE

Položaj žensk se je v modernih družbah spremenil v toliko, da je pravni položaj žensk z ustavo in zakoni izenačen s pravnim položajem moških. Vendar vsakdan kaže nekoliko drugačno podobo: gospodinjsko delo je še vedno v domeni žensk (spremembe se že kažejo a na žalost zelo počasi) in zato necenjeno ter neplačano, zaposlene ženske za opravljanje istega dela dobijo manjše plačilo kot moški, ženske zaradi svojega biološkega spola in iz njega izhajajočih posledic (materinstvo) težje dobijo redno zaposlitev, matere samohranilke le s težavo dosežejo plačevanje preživnin, itd.

Ekonomsko nasilje se zrcali tudi v življenju družine. Ženske tovrstno nasilje sicer (v večini primerov) dokaj hitro opazijo a se ravno tako hitro z njim tudi “sprijaznijo”. Ko postane partnerskih odnos nevzdržen, je ravno ekonomska neenakost ženske tista, ki ji v največji meri preprečuje, da bi tak odnos zapustila.

Kaj vse je lahko ekonomsko nasilje?

 1. Če moški popolnoma prevzame nadzor nad družinskimi prihodki, ženski določi vsoto denarja, ki ga lahko porabi za gospodinjstvo (hrana, položnice, otroci,…) in ji odredi “žepnino”.
 2. Ženska je zaposlena in načeloma svobodno razpolaga s svojimi dohodki a je samo po sebi umevno, da vse svoje dohodke porabi za gospodinjstvo. V nasprotju s tem, so dohodki moškega zgolj njegova domena, z njimi ponavadi kupuje nepremičnine in vrednejše premičnine (nakup avtomobila) ter plačuje večje družinske izdatke (počitnice, izleti,…), za kar od družine pričakuje izkazovanje hvaležnosti.
 3. Če je ženska brezposelna ali gospodinja, jo moški večkrat kaznuje tako, da ji ne da denarja za stroške gospodinjstva.
 4. Moški ne plačuje preživnine za skupne otroke.

Posledice ekonomskega nasilja

Najočitnejša posledica ekonomskega nasilja je, da si ženska zaradi svoje “ekonomske šibkosti” (pomanjkanja denarja) večkrat ne upa zapustiti nasilnega partnerja. Skrbi jo, kako bo plačala sodne stroške (razveza zakonske zveze, tožba za delitev skupnega premoženja) in kako bo sama preživljala družino. Tej posledici ekonomskega nasilja se pridružijo tudi vse tiste težave, ki smo jih navedli kot posledice psihičnega nasilja.

.

Preberite tudi:

Delavnica: Nekaj temeljnih idej dr. Williama Glasserja iz njegove knjige Teorija izbire, Nova psihologija osebne svobode

V delavnici bomo slišali o značilnostih prevladujoče psihologije, ki poganja miselni tok da

18

DELAVNICA: Nasilje nad ženskami in nasilje v družini

Nasilje je pojem, o katerem v današnjem času slišimo zelo pogosto, vendar pa je kljub temu še

18

Delavnica: Medvrstniško nasilje

Medvrstniško nasilje je tema kateri se posveča vse premalo pozornosti.

18

Znak, s katerim lahko nakažete, da doživljate nasilje v družini

"Reagiraj! - nisi sama, nisi sam" je pilotni projekt študentk in študentov Pedagoške fakultete Un

18

Vsaka 5. ženska je bolj varna tukaj kot doma

Nasilje nad ženskami je družben problem, ki pridobiva nove razsežnosti v spletnem prostoru, kjer se stare oblike po

18

Nasilje nad starejšimi je kršenje njihovih temeljnih človekovih pravic

Nasilje nad starejšimi je kršenje temeljnih človekovih pravic. Poglejte si prispevek na spodnji povezavi:

18

RECI NE NASILJU – PRIDRUŽI SE EKIPI ZA NENASILJE

Ob pomembni podpori sofinancerjev MOL, MDDSZEM in FIHO smo v sodelovanju z Generalno policijsko upravo, Društvom Ključ –

18

Zakaj se nekatere osebe samo-poškodujejo?

To je zgodba zdaj osemnajstletne Anne, ki se je – tako kot mnogo drugih ljudi, ki so v hudi notranji stiski – zatekla k

18

NE BODI LE OPAZOVALEC, PREPREČI NASILJE !

Skupina študentk in študentov 2. stopnje Psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru v o

18

Mednarodni dan za ekonomske, socialne in politične pravice žensk

Vabljene/i na delavnico, ki bo potekala v torek, 12 marca 2024 ob 12. uri na daljavo, tako da

8

Delavnica: Zasvojenost z odnosi – 2. del

Lepo pozdravljeni,

vabljeni na spletno

8

Delavnica: Zasvojenost z odnosi_1.del

Spoštovani,

prijazno vabljeni na spletno

8

Vabljene na delavnico ob Mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami

Toplo vabimo na delavnico o nasilju v današnji družbi, ko se zdi, da smo nasilje že iz

8