Delavnica: Le kaj naši otroci delajo na spletu?

Nasilje na spletu je raznoliko in vsak dan dobiva nove oblike, tako da razsežnosti spletnega nasilje sploh ne poznamo. Mladostniki in mladostnice so izpostavljeni različnim nevarnostim v spletnem prostoru, ki jih bomo pobližje pogledali, saj je splet tudi orodje, brez katerega si ne moremo več predstavljati vsakodnevnega življenja. Zato vas vabim na delavnico, ki bo nadaljevanje ozaveščanja ob Mednarodnih dneh boja proti nasilju nad ženskami in dekleti, ki se začnejo 25.11. in trajajo do 10.12., ko je dan človekovih pravic. Vabljene v … Več

Otroci na migrantskih poteh so izpostavljeni zlorabam, izkoriščanju in trgovanju z ljudmi

Migracije ljudi so v tem času večje kot po 2. svetovni vojni in predstavljajo enega večjih izzivov za današnji čas, ko se miselnost nekaterih ljudi nagiba k ksenofobiji, deskriminalizaciji in dehumanizaciji. Ljudi, ki se odseljujejo zaradi vojn, genocidov in političnih napadov je toliko, da bi skupaj lahko bili 60 država na svetu, pa še vedno ne najdemo ustreznih rešitev, oziroma postajajo začasne rešitve trajne. A žal, tovrstne tragedije najbolj prizadenejo ravno najšibkeje torej otroke, ki so na poti po sredozemskih … Več

“svetovni dan otroka”

Po priporočilih Organizacije združenih narodov se na prvi ponedeljek v oktobru praznuje Svetovni dan otroka. Varovanje koristi otroka je eno temeljnih načel Konvencije o otrokovih pravicah, pri čemer njen 3. člen določa naslednje: Pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna telesa, morajo biti otrokove koristi glavno vodilo. Jan in Jana gresta na sodišče Ob  svetovnem dnevu otroka je Vrhovno sodišče izdalo dve publikaciji, namenjeni … Več