Pozitivna komunikacija

Vsi poznamo rek: “Lepa beseda lepo mesto najde.” S poznavanjem veščin pozitivnega komuniciranja lahko bolje in bolj učinkovito komuniciramo v vseh sferah našega življenja.

V delavnici Ženske svetovalnice na temo “Pozitivna komunikacija”, smo spoznali:

  • dinamiko in posebnosti komunikacije,
  • pozitivna sporočila,
  • asertivno komunikacijo,
  • predloge in dogovore ter
  • identifikacijo in razumevanje sporočil.

Komentarji so zaprti.