30. 6. 2021 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1H)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 4. junija 2021 je začel veljati 30. 6. 2021.

KZ-1H v 170. členu “Posilstvo” vsebuje nova prvi in drugi odstavek in se glasi:

(1) Kdor brez privolitve druge osebe doseže, da ta spolno občuje ali s tem izenačeno spolno ravna, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Privolitev iz prejšnjega odstavka tega člena je podana, če je oseba po svoji navzven zaznavni, nedvoumni in svobodni volji privolila v spolno občevanje ali s tem izenačeno spolno ravnanje in je bila sposobna sprejeti tako odločitev.

(3) Kdor prisili drugo osebo k spolnemu občevanju ali s tem izenačenemu spolnemu ravnanju, tako da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(4) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je dejanje storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki jim je vzeta prostost, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

(5) Kdor prisili drugo osebo k spolnemu občevanju ali s tem izenačenemu spolnemu ravnanju, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(6) Če so bila dejanja iz prvega, tretjega ali petega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero storilec živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti, se pregon začne na predlog.

KZ-1H v 171. členu “Spolno nasilje” vključuje nova prvi in drugi odstavek in se glasi:

(1) Kdor brez privolitve druge osebe doseže, da ta stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni zajeto v prejšnjem členu, se kaznuje z zaporom do petih let.

(2) Privolitev iz prejšnjega odstavka je podana, če je oseba po svoji navzven zaznavni, nedvoumni in svobodni volji privolila v spolno dejanje iz prejšnjega odstavka in je bila sposobna sprejeti tako odločitev.

(3) Kdor uporabi silo ali zagrozi drugi osebi z neposrednim napadom na življenje ali telo in jo tako prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do desetih let.

(4) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je dejanje storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki jim je vzeta prostost, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

(5) Kdor drugo osebo prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje iz prvega odstavka tega člena, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let.

(6) Če so bila dejanja iz prvega, tretjega ali petega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero storilec ali storilka živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, se pregon začne na predlog.

KZ-1H 172. člen poimenuje “Spolna zloraba slabotne osebe” in se glasi:

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z drugo osebo brez njene privolitve, tako da zlorabi njeno duševno bolezen, začasno duševno motnjo ali hujšo duševno manjrazvitost, zaradi katere ta ni sposobna podati privolitve, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(2) Privolitev iz prejšnjega odstavka je podana, če je oseba po svoji navzven zaznavni, nedvoumni in svobodni volji privolila v spolno občevanje ali kakšno drugo spolno dejanje in je bila sposobna sprejeti tako odločitev.

(3) Kdor v okoliščinah iz prvega odstavka tega člena kako drugače prizadene spolno nedotakljivost slabotne osebe, se kaznuje z zaporom do petih let.

Sprememba Kazenskega zakonika pomeni inkriminacijo posega v spolno samoodločbo osebe proti njeni volji.

Spremenjen model veta v model soglasja pomeni, da za obstoj kaznivega dejanja ni nujna uporaba sile ali grožnje, prav tako pa ni nujno fizično upiranje žrtve, potrebno pa je nesoglasje izraziti oziroma biti v položaju ko nesoglasja ali soglasja ne more izraziti (popolna pasivnost, opitost, nezavest, strah, ipd.) in tako priznava okoliščine v katerih žrtev zaradi različnih razlogov pogosto ne more reči “ne”.

Preberite tudi:

DELAVNICA: SOODVISNOST/ODVISNOST OD ODNOSOV IN PROBLEMOV

V novembrski delavnici bomo obravnavali temo odvisnosti od odnosov v luči

8

Delavnica: Medvrstniško nasilje

Medvrstniško nasilje je tema kateri se posveča vse premalo pozornosti.

8

Delavnica o čustvih

Tema tokratne junijske delavnice so čustva, predvsem sram in krivda. Kako imamo navado ravnati

8

Delavnica: Položaj žensk in otrok v globalni perspektivi

Delavnica v maju bo posvečena predstavitvi "Položaja žensk in otrok" , kot ga je v kn

8

Prve in edine ženske demonstracije v okupirani Evropi

21. aprila 1943 so se začele v Ljubljani v Zvezdi pred Kazino prve in edine ženske d

8

Delavnica: Kakovostna prihodnost v izobraževanju

Vljudno vas vabimo k sodelovanju in diskusiji za skupno učenje in izmenjavanje izkušenj.

8

Delavnica: Travma in situacija navideznega ujetništva

Travma je fenomen, ki se lahko zgodi vsakomur od nas. Čeprav se travmatski dogodki lahko

8

Mednarodni dan žensk

Mednarodni dan žensk (8.marec) je svetovni praznik, ki se vsako leto praznuje 8. marca v

8

Mednarodni dan žena 2022 ZN: Enakost spolov za trajnosten jutri

Tema mednarodnega dneva žena, 8. marca 2022 (IWD 2022), je "Enakost spolov

8

Delavnica: Naloge in ukrepi centrov za socialno delo, policije in sodišča za zaščito žrtev nasilja

Vse oblike nasilja v družini, vključno s telesnim kaznovanjem otrok in zanemarjanjem z o

8

Interaktivna delavnica: Kako prepoznati ali ste žrtev nasilja?

Pogosto se  zgodi,  da se  v življenju znajdemo  v situaciji v kateri se

8

Delavnica – predstavitev 1. dela knjige “(Volk) V ovčji preobleki”

Agencija EU za temeljne pravice v svoji vseevropski raziskavi navaja podatek, da je psihično

8

Komentarji so zaprti.