MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

Živimo v času, ko je poleg revščine, brezposelnosti in negotovosti obstoja, spolna determiniranost še vedno zelo močan dejavnik tveganja, za doživljanje nasilja. Ugotovitve nacionalne raziskave o nasilju v zasebni sferi in partnerskih odnosih, ki je prva tovrstna raziskava pri nas, so pokazale, da je vsaka druga ženska, od dopolnjenega 15. leta starosti, doživela eno od oblik nasilja. To je močan pokazatelj razmer v Sloveniji. Lahko trdimo, da je nasilje za slovenske moške najbolj razširjena oblika nacionalnega športa. Vendar ima šport … Več

“zgodbe otroštva”

»Izjemno ogrožajoče in zastrašujoče izkušnje, za katere uporabljamo izraz travmatske izkušnje, so na žalost sestavni del mirnodobskega življenja. Še posebno so prizadeti otroci, ki dalj časa doživljajo zastrašujoča in kruta dejanja; nasilje v družini, spolno nasilje, spolne in druge zlorabe…« (A. Mikuš, Kos in V. Slodnjak, 2000). Dejstvo je, da so tudi v Sloveniji številni otroci in mladostniki, katerim so ‘odvzeti’ pogoji za normalen razvoj in odraščanje. Dejstvo je, da sicer imamo različne programe, ki predstavljajo nekatere oblike pomoči za … Več