“zgodbe otroštva”

»Izjemno ogrožajoče in zastrašujoče izkušnje, za katere uporabljamo izraz travmatske izkušnje, so na žalost sestavni del mirnodobskega življenja. Še posebno so prizadeti otroci, ki dalj časa doživljajo zastrašujoča in kruta dejanja; nasilje v družini, spolno nasilje, spolne in druge zlorabe…« (A. Mikuš, Kos in V. Slodnjak, 2000).

Dejstvo je, da so tudi v Sloveniji številni otroci in mladostniki, katerim so ‘odvzeti’ pogoji za normalen razvoj in odraščanje. Dejstvo je, da sicer imamo različne programe, ki predstavljajo nekatere oblike pomoči za otroke in mladostnike – žrtve različnih oblik nasilja, a na žalost je to le drobec potreb v državi. Dejstvo je, da še nimamo razvitega sistemskega pristopa in utečenega medinstitucionalnega in medorganizacijskega sodelovanja na terenu, pri delu z otroki in mladostniki – žrtvami nasilja. In dejstvo je, da bo le kurativno ter preventivno delo z otroki in mladostniki, ki so danes žrtve nasilja, zmanjšalo prisotnost nasilja v državi nasploh in nasilja nad otroki in mladostniki.

PARTNERJI V PROJEKTU

Strokovni program pomoči mladoletnim žrtvam nasilja v družini v okviru projekta Zgodbe otroštva razvija in izvaja:

 • društvo Ženska svetovalnica, ki že 15 let dela z in za ženske žrtve nasilja, v zadnjih petih letih aktivno razvija program pomoči in podpore otrokom in mladostnikom – žrtvam nasilja. Trenutno v okviru programa zagotavlja individualno psihološko svetovanje in psihoterapevtsko pomoč otrokom in mladostnikom – žrtvam nasilja ter njihovim podpornim staršem, skrbnikom, kreativne interaktivne delavnice za otroke in mladostnike-žrtve nasilja ter učno pomoč in neformalno druženje otrok in mladostnikov s prostovoljkami in prostovoljci.

Izvedbo strokovnega programa v okviru projekta Zgodbe otroštva je podprlo:

 • družbeno odgovorno podjetje Petrol, ki si v skladu s svojo prodorno poslovno strategijo želi vključiti v reševanje družbene problematike – zlorab v družini. Petrol finančno, izdelčno in komunikacijsko podpira projekt Zgodbe otroštva.

STROKOVNI SVET PROJEKTA

Strokovni svet projekta Zgodbe otroštva je neformalno interesno združenje strokovnjakinj in strokovnjakov na predmetnem področju, je glas in obraz projekta. Z vsem svojim znanjem in referencami usmerja projekt, potrjuje njegove vsebine, ki jih razvija skupaj z društvom Ženska svetovalnica, ali predlaga svoje vsebine v izvedbo v okviru projekta. Je relevanten in reprezentativen subjekt, ki predstavlja projekt in vrednote, za katere se ta zavzema.

Predsednik in ostale članice strokovnega sveta:

 1. prof. dr. Mitja Krajnčan, predstojnik oddelka za soc. pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in avtor ‘doživljajske pedagogike’, predsednik strokovnega sveta,
 2. Alenka Kovšca, državna sekretarka, Ministrstvo za šolstvo in šport,
 3. Janja Romih, sekretarka, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
 4. mag. Mateja Štirn, univ. dipl. psih., specializantka integrativne psihoterapije, ISA institut,
 5. Ružica Petrovič, univ. dipl. soc. del., izkustvena družinska terapevtka, Center za socialno delo Maribor, in
 6. Nina Zidar Klemenčič, odvetnica, Odvetniška pisarna Zidar-Klemenčič.

 ČASTNA POKROVITELJICA PROJEKTA

Katarina Kresal

STROKOVNI PROGRAM PROJEKTA

Strokovni program projekta je razvilo društvo Ženska svetovalnica v sodelovanju s strokovnim svetom projekta.

NAMEN PROJEKTA

 • Širiti že obstoječe dobre prakse dela z otroki in mladostniki žrtvami nasilja v družini po državi.
 • Strokovno krepiti že obstoječe programe, ki vključujejo otroke in mladostnike žrtve nasilja.
 • Dograditi povezavnost institucij in organizacij v skupno reševanje problematike.

 KONČNI CILJ projekta

razviti sistem pomoči in dela z otroki in mladostniki, žrtvami nasilja, na državni ravni v smeri, DA BI LAHKO VSAK OTROK ALI MLADOSTNIK, ŽRTEV NASILJA, DOBIL takojšnjo strokovno podporo in pomoč ZA PRENEHANJE NASILJA TER PRI odpravi posledic preživetega nasilja in zagotoviti vsaki mladoletni žrtvi nasilja v družini strokovno in odgovorno odraslo osebo, ki mu/ji bo v podporo in pomoč tokom okrevanja.

.

Preberite tudi:

Mednarodni dan za ekonomske, socialne in politične pravice žensk

Vabljene/i na delavnico, ki bo potekala v torek, 12 marca 2024 ob 12. uri na daljavo, tako da

8

Vabljene na delavnico ob Mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami

Toplo vabimo na delavnico o nasilju v današnji družbi, ko se zdi, da smo nasilje že iz

8

Mreža pomoči za žrtve nasilja

V junijski delavnici bomo predstavili mrežo pomoči za žrtve nasilja, ki jo sestavljajo Centri z

8

DELAVNICA: Nasilje nad ženskami in nasilje v družini

Nasilje je pojem, o katerem v današnjem času slišimo zelo pogosto, vendar pa je kljub temu še

8

DONIRAJTE DEL DOHODNINE DRUŠTVU ŽENSKA SVETOVALNICA

Spoštovane/ spoštovani!

Bodite dobrodelni

8

Vabljeni v Šolo za starše

Ozaveščanje izzivov v odnosu z otroki je prvi korak k možnim spremembam na bolje.

8

DELAVNICA: STIGMATIZACIJA ŽRTEV NASILJA

Na decembrski delavnici bomo obravnavali aktualno temo, ki je pogosto slabo ali napačno

8

Delavnica: Medvrstniško nasilje

Medvrstniško nasilje je tema kateri se posveča vse premalo pozornosti.

8

Delavnica o čustvih

Tema tokratne junijske delavnice so čustva, predvsem sram in krivda. Kako imamo navado ravnati

8

Delavnica: Položaj žensk in otrok v globalni perspektivi

Delavnica v maju bo posvečena predstavitvi "Položaja žensk in otrok" , kot ga je v kn

8

Delavnica: Naloge in ukrepi centrov za socialno delo, policije in sodišča za zaščito žrtev nasilja

Vse oblike nasilja v družini, vključno s telesnim kaznovanjem otrok in zanemarjanjem z o

8

Interaktivna delavnica: Kako prepoznati ali ste žrtev nasilja?

Pogosto se  zgodi,  da se  v življenju znajdemo  v situaciji v kateri se

8

Delavnica – predstavitev 1. dela knjige “(Volk) V ovčji preobleki”

Agencija EU za temeljne pravice v svoji vseevropski raziskavi navaja podatek, da je psihično

8

Komentarji so zaprti.