Arhiv novic s področja – motnje hranjenja

MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

Živimo v času, ko je poleg revščine, brezposelnosti in negotovosti obstoja, spolna determiniranost še vedno zelo močan dejavnik tveganja, za doživljanje nasilja. Ugotovitve nacionalne raziskave o nasilju v zasebni sferi in partnerskih odnosih, ki je prva tovrstna raziskava pri nas, so pokazale, da je vsaka druga ženska, od dopolnjenega 15. leta starosti, doživela eno od oblik nasilja. To je močan pokazatelj razmer v Sloveniji. Lahko trdimo, da je nasilje za slovenske moške najbolj razširjena oblika nacionalnega športa.

Vendar ima šport drugačno konotacijo. Šport je aktivnost, ki v svojih prvinah nosi elemente tekmovalnosti, predanosti, poguma in tudi nasilnih ravnanj, ki pa ostajajo znotraj samega tekmovalnega procesa in se ne prenašajo na druga področja vsakdanjega življenja.

DNEVNI CENTER ZA ŽENSKE Z MOTNJAMI HRANJENJA

Vabimo vas, da obiščete  DNEVNI CENTER ZA ŽENSKE Z MOTNJAMI HRANJENJA pod našo streho na Langusovi 21 v Ljubljani. Dnevni center je namenjen vsem ženskam na poti okrevanja od motenj hranjenja oziroma ženskam, ki se borite s hrano, za izmenjavi izkušenj in mnenj, delavnice in skupno kosilo, ali pa le druženje, počitek in klepet.

Kdaj? Dnevni center je odprt vsak torek med 12. in 18. uro.