Svetovni dan človekovih pravic

Svetovni dan človekovih pravic obeležujemo 10. decembra. Na ta dan je bil leta 1848 sprejeta splošna deklaracija človekovih pravic v Parizu. To je dokument, v katerem so ubesedena pričakovanja in prizadevanja za dostojanstvo vseh, za svobodno življenje, za življenje brez strahu in pomankanja.

Pomembno je, da vsi organi družbe in posamezniki razvijejo spoštovanje teh pravic in svoboščin ter zagotovijo njihovo splošno priznanje in spoštovanje.

Image by Freepik

Kaj so človekove pravice?

V Sloveniji jih imamo določene v ustavi in zajemajo različna področja. Vsakemu posamezniku zagotavljajo enakost pred zakonom, nedotakljivost človekovega življenja, varstvo osebne svobode, prepoved mučenja, svobodo gibanja, pravico do zdravstvenega varstva, izobrazbo, šolanje in številne druge.

V Sloveniji moramo vsakega posameznika obravnavati enako ne glede na raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, izobrazbo, rojstvo, družbeni položaj, hendikepiranost ali katero koli drugo
okoliščino.

Svetovni dan človekovih pravic opozarja, da morajo biti človekove pravice upoštevane in spoštovane vedno in povsod ter nas vse opominja, da moramo drug drugega spoštovati in biti strpni.
Spominja nas, da ima vsak pravico povedati svoje mnenje in da z njim ravna spoštljivo.

Pomembno se je zavedati, da moramo človekove pravice spoštovati vsi.

Preberite tudi:

Mednarodni dan za ekonomske, socialne in politične pravice žensk

Vabljene/i na delavnico, ki bo potekala v torek, 12 marca 2024 ob 12. uri na daljavo, tako da

18

Delavnica: 8. marec, Mednarodni dan žensk

Vljudno vabljeni na delavnico ob 8 marcu, mednarodnem dnevu žensk.

18

Mednarodni dan žensk

Mednarodni dan žensk (8.marec) je svetovni praznik, ki se vsako leto praznuje 8. marca v

18

Mednarodni dan žena 2022 ZN: Enakost spolov za trajnosten jutri

Tema mednarodnega dneva žena, 8. marca 2022 (IWD 2022), je "Enakost spolov

18

Delavnica – Pravice žensk

Svobodno odločanje o rojstvu otrok je v Sloveniji ustavno zagotovljena pravica in vloga države

18

Poenostavljena vloga za uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je poenostavilo Vlogo za u

18

Mednarodni dan za enakost žensk, 8. marec

8. marec ni samo dan žena ampak pooseblja boj za enakost žensk.

18

Biti ženska – 8. marec Mednarodni dan žensk

8. marec je mednarodni dan žensk, vseh žensk našega sveta. Ženske smo enakopravne, na papirju, a v praksi se pokaže, da

18

Nasilje nad starejšimi je kršenje njihovih temeljnih človekovih pravic

Nasilje nad starejšimi je kršenje temeljnih človekovih pravic. Poglejte si prispevek na spodnji povezavi:

18

Človekove pravice so pravice žensk

8. marec je Mednarodni dan žensk in prav je, da ga častno in ponosno obeležujemo! Težko si predstavljamo, da še 60 let

18

18. november Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in

18

Komentarji so zaprti.