Biti ženska – 8. marec Mednarodni dan žensk

8. marec je mednarodni dan žensk, vseh žensk našega sveta.

Ženske smo enakopravne, na papirju, a v praksi se pokaže, da še marsikje nismo enakovredne. Primeri tega se kar vrstijo in na nas ženskam je, da bijemo boj po svojih močeh za enakovrednost naprej.

Ženska svetovalnica vas vabi na delavnico ob 8. marcu, dnevu žensk, z naslovom Biti ženska, ki bo v četrtek, 8.3. ob 16. uri v prostorih Ženske svetovalnice na Cesti v Mestni log 55 v Ljubljani.

Prosimo za prijavo do srede, 7.3.2018 na tanja@svetovalnica.org.

V pradavnini so ženske nabirale sadeže, pripravljale hrano, varovale ogenj in skrbele za otroke. Ženske so zaradi materinstva zelo cenili. Imenovali so jih tudi gospodarice hiše.Ženske skozi zgodovino:

V času prvih civilizacij v Egiptu v kraljevih družinah so ženske imele precej enakopraven položaj. Imele so vojaško vzgojo in znanje, pomembne službe, bile so tudi svečenice in kraljice.

V srednjem veku je bila vloga ženske zgolj v dajanju potomstva. Mož je imel pravico, da ženo kaznuje in disciplinira, če ravna v nasprotju z njegovo voljo. Žene so se uprle z ignoriranjem in neubogljivostjo. V 15. st. so moški razpravljali o tem ali so ženske ljudje!

V obdobju preganjanja “čarovnic” so skurili okoli 500.000 modrih žensk, ki so imele znanja o zeliščarstvu. Da so žensko obsodili je bilo treba tako malo, kot je to, da je šla sama na sprehod v gozd ali da je imela rada živali.

V dobi reformacije Trubar zapiše, da se morajo tudi ženske in deklice naučiti brati in pisati.

Krščanstvo žensko razdvoji na Evo in Marijo. Ženske so veljale za grešna bitja, zato so jih imeli pod nadzorom, bile so podrejene in pokorne in s poroko so izgubile pravico do svojega telesa.

Vloga ženske v muslimanski družbi je omejena in odvisna od moške oblasti. Ženske so deležne slabe izobrazbe in ekonomsko so popolnoma odvisne od moških.

Judinje hodijo v službo, postanejo rabini in sodelujejo pri obredih, ki so bili včasih pridržani samo za moške.

Začetek spreminjanja položaja žensk v družbi se začne s Francosko revolucijo 1789 s pravno izenačitvijo spolov.

V 19. st. so se ženske na slovenskem morale zaposliti, da so preživele sebe in svoje otroke. Za enako delo so bile plačane manj od svojih moških sodelavcev. Izobraževale so se in se borile za pravice žensk

Stereotipne vloge, ki jih ženska prevzame v času odraščanja pripomorejo k prenašanju nasilja, ki ga ženska doživlja

Kaj družba od žensk pričakuje?

—Ženska mora potrpeti

—Ženska mora odpuščati

—Ženska je popolnoma odgovorna za družino

—Ženska prevzema odgovornost za ljudi, ki jih ima rada

—Ženska mora potrebe drugih postavljati pred svoje lastne

Feminizem se je začel z razmišljanjem, da je prav, da ženske prevzamemo v svoje roke svoja življenja, svoja telesa, način razmišljanja in da končno spregovorimo o nasilju, ki ga doživljamo kot družbena skupina.

—Feministična gibanja so bila prva, ki so pokazala na strpnost družbe do nasilja nad ženskami.

—Pod okriljem tega gibanja so nastale prve oblike konkretne pomoči ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje – zatočišča za ženske in otroke.

—Osredotoča na IZENAČEVANJE ENAKOSTI MED SPOLOMA in promoviranje pravic, interesov in zadev v ženski družbi.

Da imamo ženske danes pravice, ni samoumevno – mnoge naše prednice so bojevale težek boj za:

Volilna pravica (1945)

Pravica do izobraževanja

Pravica do službe

Civilna poroka, ki je omogočala razvezo v primerih nasilja

Zahteva za ukinitev celibata za učiteljice 1898

Delna pravica do splava 1933 (v primerih posilstva)

Zahteva po ginekologiji

Zahteva po ženski policistki

Proti dogovorjenim porokam

Feminizem je bilo prvo gibanje za enakost spolov, ki je opozorilo na nasilje v družini in nasilje nad ženskami.

Nasilje je način vzpostavitve nadzora in moči nad drugo osebo.

—V vsaki četrti družini v Sloveniji je prisotno fizično nasilje.

—Vsaka sedma ženska bo posiljena v času svojega življenja.

—Ženske v povprečju iščejo pomoč po petih letih življenja v nasilnem odnosu.

—20% vseh nosečnic je žrtev fizičnega nasilja v času nosečnosti.

—Nimamo podatkov o razširjenosti nasilja nad starejšimi.

—Po raziskavah je 90-97% povzročiteljev nasilja moških.

—15% otrok se doma redko ali nikoli ne počuti čustveno varno, 18% pa ne fizično varno.

ZA NASILJE JE VEDNO ODGOVOREN TISTI, KI NASILJE POVZROČA.

Ženska svetovalnica vas vabi na delavnico ob 8. marcu, dnevu žensk, z naslovom Biti ženska, ki bo v četrtek, 8.3. ob 16. uri v prostorih Ženske svetovalnice na Cesti v Mestni log 55 v Ljubljani.

Prosimo za prijavo do srede, 7.3.2018 na tanja@svetovalnica.org.

Preberite tudi:

Mednarodni dan za ekonomske, socialne in politične pravice žensk

Vabljene/i na delavnico, ki bo potekala v torek, 12 marca 2024 ob 12. uri na daljavo, tako da

18

Vabljene na delavnico ob Mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami

Toplo vabimo na delavnico o nasilju v današnji družbi, ko se zdi, da smo nasilje že iz

18

DELAVNICA: Nasilje nad ženskami in nasilje v družini

Nasilje je pojem, o katerem v današnjem času slišimo zelo pogosto, vendar pa je kljub temu še

18

DONIRAJTE DEL DOHODNINE DRUŠTVU ŽENSKA SVETOVALNICA

Spoštovane/ spoštovani!

Bodite dobrodelni

18

Superskin Slovenija znova 10% nakupov ob mednarodnem dnevu žensk namenja Društvu Ženska svetovalnica

Superskin Slovenija znova namenja 10 % vrednosti vseh nakupov ob mednarodnem dnevu žensk

18

Delavnica: 8. marec, Mednarodni dan žensk

Vljudno vabljeni na delavnico ob 8 marcu, mednarodnem dnevu žensk.

18

Delavnica: Položaj žensk in otrok v globalni perspektivi

Delavnica v maju bo posvečena predstavitvi "Položaja žensk in otrok" , kot ga je v kn

18

Prve in edine ženske demonstracije v okupirani Evropi

21. aprila 1943 so se začele v Ljubljani v Zvezdi pred Kazino prve in edine ženske d

18

Mednarodni dan žensk

Mednarodni dan žensk (8.marec) je svetovni praznik, ki se vsako leto praznuje 8. marca v

18

Mednarodni dan žena 2022 ZN: Enakost spolov za trajnosten jutri

Tema mednarodnega dneva žena, 8. marca 2022 (IWD 2022), je "Enakost spolov

18

Delavnica – Pravice žensk

Svobodno odločanje o rojstvu otrok je v Sloveniji ustavno zagotovljena pravica in vloga države

18

Komentarji so zaprti.