NAPOVEDNIK – 16 DNI AKCIJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI 25. 11. – 10. 12. 2014

NAPOVEDNIK
16 DNI AKCIJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI
25. 11. – 10. 12. 2014

Ljubljana

Predstavitev kampanje »Za življenja gre!«Kampanja ozaveščanja javnosti o problematiki nasilja, bo potekala od 25. novembra dalje. Kje: Cankarjev dom, dvorana Lili Novy Organizira: Zavod Emma – Center za pomoč žrtvam nasilja Info: zavod.emma@siol.net, katja.godesa@luna.si18. 11. 2014 od 9.00 – 12.00

Maribor

Delavnica Nasilje

Kje: Andragoški zavod Maribor – program PUM
Organizira in izvaja: Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor in Materinski dom
Maribor
Info: info@materinski-dom.si in info@svetovalnica-mb.si
20. 11. 2014 ob 17.00

Koper
Predavanje: Spregovorimo odkrito o nasilju nad ženskami in otroki v družini – z več
znanja do manj nasilja
Kje: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, Koper
Organizira: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
Info: drustvo-sos@drustvo-sos.si ali 01/5443513 (14)
20. 11. – 10. 12.2014
Piran
Koper
Izola
Sežana

IZKUSTVENE DELAVNICE »LABIRINT NASILJA« ZA DIJAKE 3. LETNIKOV SREDNJIH ŠOL
Kje:
– Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
– Srednja ekonomsko – poslovna šola Koper
– Srednja šola Izola
– Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Organizirajo:
– Krizni center za žrtve nasilja Piran, enota CSD Piran
– Krizni center za otroke in mladostnike Koper, enota CSD Koper
– Regijska varna hiša Kras, program CSD Sežana
– Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper
– Regijska koordinatorka za področje nasilja
v sodelovanju s: Policijsko postajo Koper in Policijsko postajo Sežana ter Neno Močnik
Info:
csd.piran-kc@gov.si ali 059 039 590, kcm.koper@gov.si ali 041 303 203, vhkras@gmail.com ali 070 754 530, dnk.koper@siol.net ali 05 6393 170, 031 546 098 24. 11. 2014 od 9.00 – 14.00

Ljubljana
Posvet v okviru mednarodnih dni akcij proti nasilju nad ženskami
Aktualno stanje na področju obravnave nasilja nad ženskami v Sloveniji
Predstavitev pravnega priročnika »Nasilje nad ženskami – pravne poti v varno življenje žensk in otrok«
Predstavitev mobilne aplikacije »Varna«
Kje: Mestna hiša, Ljubljana
Organizirajo: Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za ženske in
otroke – žrtve nasilja, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravje in socialno varstvo
Info: drustvo-sos@drustvo-sos.si, 01/5443513 (14)24. 11. 2014ob 10.00

Maribor
Tiskovna konferenca
Kje: Center za socialno delo Maribor
Organizirajo:
Frančiška Premzel, v.d. direktorice Centra za socialno delo Maribor
Anka Fingušt, vodja programov Varna hiša Maribor
Vilma Kersnik, Krizni center za ženske in otroke žrtve nasilja Maribor
Žanet Mithans, Materinski dom Maribor
Info: gpcsd.marib@gov.si 24. 11. 2014 od 11.00 – 15.00

Kranj
Posvet: Izpostavljenost srednješolcev nasilju v družini in možnosti ukrepanja
Predavanje dr. Ksenije Domiter Protner in okrogla miza
Kje: AVLA MESTNE OBČINE KRANJ
Organizira: CSD Škofja Loka
Info: aleksandra.kafol@gov.si ali 04/517 01 17, 04 517 01 00 24. 11. 2014 od 14.00 dalje

Nova Gorica
»LABIRINT NASILJA«
Kje: V avli Mestne občine Nova Gorica
Organizira: Zavod Karitas Samarijan, program varna hiša in materinski dom
Info: karitas.samarijan@siol.net ali 031 655 961, 041 331 639
24. 11. 2014 ob 17.00

Nova Gorica
Okrogla miza z naslovom Nasilje v družini
Kje: Velika sejna dvorana Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica
Organizira: Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju s Centrom za socialno delo Nova
Gorica, Policijsko postajo Nova Gorica in nevladnimi organizacijami
Info: tamara.simcic@nova-gorica.si ali 05/3350 166
25. 11. 2014 od 9.00 – 15.00

Celje
Predstavitev varne hiše in delitev promocijskega materiala
Kje: Bolnišnica Celje poliklinika
Organizira: Društvo Regionalna Varna hiša Celje
Info: varna.hisace@siol.net, 03/492 63 56
25. 11. 2014 ob 10.00 Celje

Proti nasilju
Ozaveščanje o nasilju nad ženskami
Kje: Pri zvezdi, v centru Celja
Organizira: JZ Socio
Info: 03/492 10 1425. 11. 2014 ob 11.00

Brdo pri Kranju
Otvoritev fotografske razstave Nasilje na njeni koži
Kje: Hotel Brdo, dvorana Elegance
Organizirata: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Info: lea.javornik-novak1@gov.si, 01/369-75-04 in simona.rajsp@gov.si, 01/369-76-59 25. 11. – 10. 12. 2014

Velenje
Predstavitev Varne hiše s plakatom in zloženkami
Kje: Knjižnica Velenje
Izvaja: Društvo Regionalna Varna hiša Celje
Info: drustvo.regionalna.varna.hisa@siol.net, 03/ 897 66 90
25. 11. 2014

Kranj
Tržič
Radovljica
750 src po gorenjskih mestnih ulicah
V 11 letih delovanja VHG je pri nas bivalo 750 uporabnic in otrok.
Kje: Mimoidočim bomo na ulicah delili srca s spodbudnimi mislimi in belimi pentljami
ter tako širili pozitivno energijo.
Organizira: Društvo za pomoč Varna hiša Gorenjske
Info: vh.gorenjska@siol.net 25. 11. 2014 od 13.00 – 16.00

Koper
LABIRINT NASILJA IN FORUMSKO GLEDALIŠČE
Sprehod skozi labirint nasilja omogoča vpogled v izkušnjo nasilja s strani žrtve.
Forumsko gledališče nam omogoča, da se »zazremo« v posamezne (nasilne) situacije in
poskusimo spremeniti naša ravnanja in odzive. Vsakdo se lahko aktivno vključi!
Kje: Taverna Koper
Organizirajo:
– Krizni center za žrtve nasilja Piran, enota CSD Piran
– Krizni center za otroke in mladostnike Koper, enota CSD Koper
– Regijska varna hiša Kras, program CSD Sežana
– Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper
– Regijska koordinatorka za področje nasilja
v sodelovanju s: Policijsko postajo Koper in Policijsko postajo Sežana ter Neno Močnik
Info:
csd.piran-kc@gov.si ali 059 039 590, kcm.koper@gov.si ali 041 303 203,
vhkras@gmail.com ali 070 754 530, dnk.koper@siol.net ali 05 6393 170, 031 546 098 25. 11. 2014 ob 14.00

Ljubljana
Novinarska konferenca
Kje: Društvo za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
Organizirata: Društvo za nenasilno komunikacijo in Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
Info: info@drustvo-dnk.si ali 01/43 44 82225. 11. 2014 od 16.30 – 18.30

Ljubljana
Predavanje: Ovire, zakaj ženske ostajajo v nasilnem odnosu – izkušnje Društva SOS
telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja (oblike pomoči in vloga strokovnih služb)
Predava Darinka Rozman, Društvo SOS telefon. Namenjeno je študentkam in študentom.
Kje: Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
Organizira: dr. Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo
26. 11. 2014 ob 18.00

Sevnica

Predvajanje filma »Moje lepe noge« in pogovor z žensko z izkušnjo nasilja
Kje: Knjižnica Sevnica
Organizirajo: Center za socialno delo Krško, Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja
Pepcin dom v sodelovanju z Zavodom Emma
Info: vhkrsko@gmail.com ali zavodemma.krsko@gmail.com
27. 11. 2014 Strokovni delovni posvet
med CSD – policijo, državnim tožilstvom ter preiskovalnimi sodniki in sodnicami
Organizirajo: Generalna policijska uprava, Urad kriminalistične policije, Sektor za splošni
kriminal, Oddelek za mladoletniško kriminaliteto ter Skupnost centrov za socialno delo
27. 11. 2014 med 9.00 – 16.00

Velenje
Stojnica Varne hiše – informiranje o varni hiši s plakati in zloženkami
Kje: Mercator center Velenje
Organizira: Društvo Regionalna Varna hiša Celje
Info: drustvo.regionalna.varna.hisa@siol.net, 03/ 897 66 9027. 11. 2014 od 10.00 – 18.00

Maribor
Labirint nasilja
Kje: Vetrinjski dvor Maribor
Organizirajo: Varna hiša Maribor, Krizni center za ženske in otroke žrtve nasilja Maribor,
Materinski dom Maribor, Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor
Info: gpcsd.marib@gov.si
27. 11. 2014 ali 4. 12. 2014 ob 12.15

Celje
Oddaja Odmev na Radiu Celje
Svojo zgodbo in izkušnjo življenja v VH bo povedala bivša uporabnica, s strokovnega
vidika bo o nasilju govorila strokovna vodja VH.
Organizira: Društvo Regionalna Varna hiša Celje
Info: varna.hisace@siol.net, 03/492 63 56
27. 11. 2014 ob 17.00

Ptuj
Kulturno glasbena prireditev ob 10. obletnici delovanja Varne hiše Ptuj
Kje: Ptujski grad
Organizira: Varna hiša Ptuj
27. 11. 2014
ob 17.00
Novo mesto
Predavanje: Spregovorimo odkrito o nasilju nad ženskami in otroki v družini – z več znanja do manj nasilja
Kje: Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto
Organizira: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
Info: drustvo-sos@drustvo-sos.si ali 01/5443513 (14)
28. 11. 2014 od 9.00 – 21.00

Kranj
STOJNICA IN ODKRIVANJE SRČNEGA ODTISA
Obiskovalci nakupovalnega središča bodo na naši stojnici lahko odkrili svoj srčni odtis.
Kje: Qlandia
Organizira: Društvo za pomoč Varna hiša Gorenjske
Info: vh.gorenjska@siol.net
29. 11. 2014 ob 9.00

Ljutomer
Informativna stojnica
Kje: Glavni trg Ljutomer
Organizira: Društvo varnega zavetja Pomurja – Varna hiša Pomurja
Info: vh.ljutomer@siol.net2. 12. 2014 ob 13.00

Ljubljana
Predavanje: Nasilje nad invalidnimi osebami – posebni dejavniki tveganja
Namenjeno je invalidskim organizacijam, vključenim v Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije.
Predavateljici Maja Plaz in Dalida Horvat, Društvo SOS telefon
Kje: Pritlični prostori Društva distrofikov Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana
Organizira: Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA, Slomškova 3c, Slovenske
Konjice
Info: drustvo.vizija@guest.arnes.si 4., 5. 12. 2014

Brdo pri Kranju
DELOVNI POSVET MED SOCIALNO SLUŽBO IN POLICIJO – VESNA
Poteka v okviru nacionalne kampanje Vesna – živeti življenje brez nasilja.
ZALEZOVANJE IN VODENJE RAZGOVORA Z ŽRTVIJO
Organizirata: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Info: lea.javornik-novak1@gov.si, 01/369-75-04 in simona.rajsp@gov.si, 01/369-76-55 5. 12. 2014

Maribor
Ozaveščanje o nasilju nad ženskami z informativnimi materiali na stojnici
Kje: Grajski trg Maribor
Organizira: Varna hiša Maribor v sodelovanju s študenti in študentkami Teološke
fakultete univerze v Ljubljani – enota Maribor
Info: gpcsd.marib@gov.si
6. 12. 2014 ob 10.00

Murska Sobota
Informativna stojnica
Kje: Mali trg
Organizira: Društvo varnega zavetja Pomurja – Varna hiša Pomurja
Info: vh.ljutomer@siol.net
8.12. 2014 ob 19.30

Radovljica
Predavanje: Ko ženska odide v varno hišo … (strokovne delavke VHG)
Kje: Knjižnica Radovljica
Organizira: Društvo za pomoč Varna hiša Gorenjske
Info: vh.gorenjska@siol.net
10. 12. 2014 ob 18.00

Kostanjevica na Krki
Predvajanje filma »Moje lepe noge« in pogovor z žensko z izkušnjo nasilja
Kje: Knjižnica Kostanjevica na Krki
Organizirajo: Center za socialno delo Krško, Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja
Pepcin dom v sodelovanju z Zavodom Emma
Info: vhkrsko@gmail.com ali zavodemma.krsko@gmail.com10. 12. 2014 Strokovni delovni posvet
policistov in policistk ter kriminalistov in kriminalistk, poimenovan Multiplikatorji pri obravnavi nasilja v družini
Organizira: Generalna policijska uprava, Urad kriminalistične policije, Sektor za splošni kriminal, Oddelek za mladoletniško kriminaliteto
Krško »Ženska v pajkovi mreži« pogovorna oddaja o nasilju
TV postaja Ansat Krško
Organizirajo: Center za socialno delo Krško, Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja
Pepcin dom
Info: vhkrsko@gmail.com ali sonja.zugic@gov.si

Preberite tudi:

Vabljene na delavnico ob Mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami

Toplo vabimo na delavnico o nasilju v današnji družbi, ko se zdi, da smo nasilje že iz

18

DELAVNICA: Nasilje nad ženskami in nasilje v družini

Nasilje je pojem, o katerem v današnjem času slišimo zelo pogosto, vendar pa je kljub temu še

18

ZGODBE, KI JIM TEŽKO VERJAMEMO – MAGNET ZA NERODE

Vlado pravi, da je njegov prijatelj Gregor magnet za nerode. Imel je štiri resne punce, in

18

MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

Tudi v letošnjem letu smo v društvu izdale osveščevalno in informativno gradivo ob Mednarodnih

18

Informacije za žrtve nasilja – obdobje karantene je obdobje povečanega nasilja v družini

Program Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja, v času trajanja krize zar

18

MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI, 25.11.2018 – 10.12.2018

Društvo Ženska svetovalnica je tudi letos izdala osveščevalno gradivo ob Mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad žen

18

Ženska svetovalnica za boj proti nasilju nad ženskami

V prostorih Ženske svetovalnice vam pomagamo prepoznati nasilje in vas podpiramo pri vaši odločitvi, da

18

Apel – za delo brez prekarnosti !

Apel je namenjen prekarkam in prekarcem, njihovim partnerjem in partnerkam, očetom in materam, prijateljem in

18

RECI NE NASILJU – ZAUPANJE JE V ODNOSIH LAHKO TUDI ZLORABLJENO

Ob pomembni podpori sofinancerjev MOL, MDDSZEM in FIHO smo v sodelovanju z Generalno policijsko upravo, Društvom Ključ –

18

RECI NE NASILJU – PRIDRUŽI SE EKIPI ZA NENASILJE

Ob pomembni podpori sofinancerjev MOL, MDDSZEM in FIHO smo v sodelovanju z Generalno policijsko upravo, Društvom Ključ –

18

NAPOVEDNIK- 16 DNI AKCIJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI 25.11. – 10.12. 2015

NAPOVEDNIK- 16 DNI AKCIJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI 25.11. – 10.12. 2015 16.11.2015 LJUBLJANA 17.00 Četrtni mlad

18

MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

RADIO TRST A - 25. 11. 2014 Torkovo radijsko druženje, ki ga je vodil Mitja Tretjak, je bilo kot običajno polno n

18

FEMINISTIČNI MANIFEST 2014

Četrte Svetovne konference OZN o ženskah v Pekingu 1995 sta se  iz Slovenije udeležili vladna delegacija in del

18

MEDNARODNI DNEVI BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI – KAKO POISKATI POT IZ NASILJA?

Ob Mednarodnem dnevu boja proti nasilju 25. novembru vas vabimo na delavnico z naslovom

18

Komentarji so zaprti.